Blatensko, Zásobení Blatenska pitnou vodou

Dílo se skládá z vodního díla Římov, úpravny vody Plav, vodojemu Drahonice, rozdělovacího objektu Vítkov, dálkového vodovodu a vodojemu Dubina.

Informace:

Lokalita: Blatensko, Blatná
Investor: JVS a. s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologických projektů
Doba výstavby: 08/2003 - 07/2004
Popis Dílo se skládá z následujících částí: vodní dílo Římov (zdroj surové vody pro vodárenskou soustavu Jižních Čech); úpravna vody Plav (centrální dvoustupňová úpravna se sedimentačními a pískovými rychlofiltry); vodojem Drahonice; rozdělovací objekt Vítkov (gravitační přívod z VDJ Drahonice, zásobení Písku, Strakonic a nově pro budovaný vodovod pro zásobení Blatenska pitnou vodou); dálkový vodovod (celková délka - profil DN 400 v délce 7,485 km a v profilu DN 300 v délce 20,766 km; zahrnuje čerpací stanici Drhovle); vodojem Dubina.Projekt bylo možné uskutečnit díky prostředkům z fondů Evropské unie, konkrétně programu ISPA.