Náměšť na Hané, Výstavba kanalizace

Pro obec Náměšť na Hané se staví kanalizace, která řeší odvod splaškové i dešťové vody z intravilánu obce.

Informace:

Lokalita: Náměšť na Hané
Investor: Obec Náměšť na Hané
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Morava
Doba výstavby: 09/2006 - 11/2007
Popis Současná kanalizace není technicky ani morálně vyhovující – pravidelně dochází ke kontaminaci spodních vod splašky, protože odvodní stoky nejsou vodotěsné a jsou dokonce částečně rozpadlé. V místních šachtách, které jsou řešené jako stoky, chybějí hygienické klapky. Výpary z odpadních vod proto pachově i hygienicky zamořují okolní obce.

Bylo tedy nutné radikálně vyřešit nepříznivou situaci stavbou nové kanalizace. Projekt obsahuje šestnáct stavebních objektů a dva provozní soubory, které odpadní a splaškovou vodu nejen odvedou, ale i vyčistí. Výsledný produkt už nebude negativně ovlivňovat místní faunu a flóru v povrchových vodách a nebude zasahovat ani do spodních vod.