Vlašim, Zkapacitnění toku Blanice

Lokalita:

Vlašim

Investor:

Povodí Vltavy, státní podnik

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodářské projekty

Doba výstavby:

03/2012–04/2014

Popis:

Cílem stavby bylo navrátit koryto toku řeky Blanice k přírodnímu režimu, a to zároveň s vybudováním protipovodňové ochrany centra města Vlašimi. Přírodě blízkému režimu bylo dosaženo diverzifikací proudění malých průtoků v kynetě toku, a to pomocí soustavy příčných záhozových prahů a výhonů umístěných v korytě těsně pod hladinu, tvorbou dnových tůní a ve dvou místech ostrovů v korytě toku. Na závěr byla naplánována rozsáhlá náhradní výsadba, která doplnila úpravu o typické břehové porosty, čímž bylo dosaženo celkově přírodního vzhledu.

Protipovodňová ochrana spočívala ve zkapacitnění koryta toku a vybudování bariér v kombinaci zemních hrázek a kamenných zídek. Maximální výška protipovodňové bariéry je 1,5 m. Protipovodňová ochrana je koncipována tak, aby zapadla do historické části města Vlašimi. Zároveň stavba řeší zpřístupnění centra a břehů řeky Blanice pro obyvatele Vlašimi soustavou chodníků, lávek a manipulačních stezek.

Součástí jsou také dva rybí přechody vybudované na stávajících jezech.