Těrlicko, Vodní dílo

Informace:

Lokalita: Těrlicko
Investor: Povodí Odry s.p.
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 09/2010 - 03/2014
Popis

Hlavním záměrem projektu bylo snížení rizika poruchy konstrukcí a zvýšení bezpečnosti vodního díla a území pod ním.

Opatření prováděná na vodním díle Těrlicko zajišťují bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně (Q10 000 ≈ 160 m3/s), související činnosti a další stavební úpravy zabezpečující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v dalších letech. Hlavní část prací probíhala na rekonstrukci přelivu, skluzu, úpravy horní části středního těsnícího jádra a navazujících úpravách koruny hráze. Současně byly odstraněny a nově vybudovány dvě mostní konstrukce vedoucí přes skluz a další drobné stavební objekty.

Realizace navrhovaných opatření snížuje riziko poruchy konstrukcí přehrady během povodní a zvyšuje bezpečnost vodního díla do takové míry, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku Stonávky a ohrožení potencionálními poruchami vodního díla bylo dostatečně nízké a akceptovatelné z hlediska současných standardů.

Práce byly zahájeny v říjnu 2010. V roce 2011 byly provedeny hlavní stavební práce na rekonstrukci přelivu, vybetonování objektu skluzu a nahrazení obou mostních konstrukcí. V roce 2012 se práce soustředily na úpravu koruny hráze a zvýšení těsnícího jádra. Jejich provedením byly završeny hlavní stavební práce. Do plánovaného termínu dokončení v květnu 2013 byly provedeny související drobné objekty např. rekonstrukce vývaru, osvětlení koruny hráze, kabelová trasa k limnigrafu, zařízení TBD a vegetační úpravy.

Galerie: