Nenačovice, Revitalizace toku Loděnice

Lokalita:

Nenačovice, okres Beroun

Investor:

Povodí Vltavy, státní podnik

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodářské projekty

Doba výstavby:

02/2015–09/2015

Popis:

Předmětem díla byla revitalizace koryta vodního toku říčky Loděnice délky 1840 m, a to od silničního mostu v obci Nenačovice až po napojení na stávající koryto pod Kalousovo mlýnem. Principem úprav byl návrat k přirozenému rozvolněnému a členitému charakteru vodního toku. V rámci díla byly v zájmovém území prováděny rozsáhlé zemní práce a záhozy lomovým kamenem, doplněny průtočné a neprůtočné tůně, brod, skluz a významné vegetační úpravy.

Celková plocha trvale dotčených pozemků pásu revitalizovaného koryta činí cca 37 500 m2.