Bludov, Čistírna odpadních vod a kanalizace

V Bludově probíhá výstavba nové čistírny odpadních vod vč. kanalizace.

Informace:

Lokalita: Bludov
Investor: Město Bludov
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Morava
Doba výstavby: 04/2005 - 12/2006
Hlavní ukazatele Celková délka stokové sítě je cca 22 km.
Celkem 860 ks domovních přípojek.
Popis Jedná se o výstavbu stokové sítě pro splaškovou kanalizaci, jejíž součástí je vybudování domovních přípojek. Celková délka stokové sítě je cca 22 km a 860 ks domovních přípojek. Dále je součástí kompletní čistírna odpadních vod.

V rámci zpracování realizační projektové dokumentace bylo vypracováno nové technologické řešení vlastní čistírny odpadních vod, které dosahuje lepších parametrů vyčištěné vody na výstupu.

Provedení díla je ztíženo několika faktory. Vlastní výstavba probíhá v zastavěné části s veškerými sítěmi, složité hydrogeologické podmínky s vysokou hladinou spodní vody, průběh kanalizace v silnici I.třídy a v neposlední řadě několika násobný podchod Bloudovského potoka.

Celé dílo je financováno z veřejných financí, z fondu Evropské unie.