Děčín, Protiopovodňová opatření

Protipovodňová opatření Děčín.

Informace

Lokalita: Děčín
Investor: Povodí Labe s.p.
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 02/2012 - 05/2014
Popis

Projekt zahrnoval výstavbu protipovodňových opatření v Děčíně, na levém břehu a pravém břehu Labe. V rámci projektu bylo realizováno vybudování těsnících injektážních stěn, železobetonových zdí, zemních valů a základových prvků pro vybudování mobilní protipovodňové stěny, dodávky mobilních prvků a čerpací techniky. Dále byla provedena opatření na tzv. vnitřních vodách, které zabezpečují ochranu chráněného území od zpětného vzdutí kanalizace a odvedení srážkových vod za protipovodňovou linii.