Chropyně, Skládky

Sanace skládky Chropyně.

Informace:

Lokalita: Chropyně
Investor: Městský úřad Chropyně
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 07/2010 - 03/2014
Popis

Předmětem prací bylo provedení rekultivace uzavřené, přibližně čtyřicet roků staré skládky. Z celé plochy byly odstraněny náletové dřeviny a sejmuta humózní vrstva zeminy. Původní těleso skládky bylo přetvarováno do požadovaných sklonů povrchu. Byl proveden odplyňovací systém, drenážní vrstva z kameniva a těsnící prvek z fólie PEHD včetně ochranných textilií. Na těsnění byla navezena ochranná vrstva zeminy, která byla překryta ornicí. Na povrchu skládky byl založen trávník a po obvodu vysázeny keře. Celá plocha rekultivované skládky byla odvodněna po obvodu odvodňovacími příkopy.