Kunčice, Kanalizace

Informace:

Lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem
Investor: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 10/2010 - 08/2011
Popis

Odkanalizování západní části obce Kunčice pod Ondřejníkem oddílnou kanalizací. Realizace zahrnovala splaškovou kanalizaci, dále pak výstavbu mechanicko-biologické čistírny odpadních vod.

Předmětem plnění díla tedy byla výstavba oddílné splaškové kanalizace o celkové délce 9 468 m. Převážná část kanalizace byla provedena uložením potrubí do otevřeného výkopu. Pro část kanalizace byly zvoleny bezvýkopové technologie realizované mikrotuneláží. Bylo zrealizováno celkem 190 kusů veřejných částí domovních přípojek a více než 270 m ocelových chrániček. Součástí realizace stavby byla také dodávka mechanicko-biologické čistírna odpadních vod o kapacitě 1 312 EO. Součástí čistírny je výkonný řídicí systém technologických procesů, který umožňuje automatický bezobslužný provoz, sběr a vyhodnocení měřených údajů, registraci a hlášení poruchových stavů a automatický záskok náhradních jednotek.

V rámci realizace byly provedeny terénní a sadové úpravy, oplocení, vodovodní přípojky, venkovní osvětlení, přípojky nízkého a vysokého napětí (2 430 m), trafostanice a dále pak realizace více než 10.000 m2 živičných krytů komunikací.