Hostivice, Čistírna odpadních vod Hostivice

Lokalita:

Hostivice (Středočeský kraj)

Investor:

Město Hostivice

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Pozemní stavby Čechy

Doba výstavby:

6/2015 – 8/2015

Typ stavby:

Občanské a administrativní projekty

VPT:

František Boháč

Popis:

Divize Pozemní Čechy realizovala rekonstrukci a navýšení kapacity hostivické čistírny odpadních vod. Při rekonstrukci byly využity nejnovější poznatky v oboru mechanického, biologického a chemického čištění odpadních vod za použití tzv. otevřených membránových technologií, které oddělují aktivovaný kal od biologicky vyčištěné odpadní vody.

 

Dominantou čistírny je i nově vybudovaná retenční nádrž na dešťové vody o objemu 750 m³, která je schopna zadržet zvýšený přítok odpadních vod po dobu jedné hodiny. Při překročení tohoto limitu odtékají odsazené odpadní vody bezpečnostním přepadem do místního Litovického potoka.

 

Kapacita čistírny odpadních vod bude v budoucnu pokrývat až 14 000 ekvivalentních obyvatel (EO), namísto původních cca 10 tis. EO. 

 

Zajímavá čísla:

  • 2900 m² bednění;
  • 135 t výztuže;
  • 1450 m³ betonu
  • 910 m spojovacích a propojovacích potrubí;