Vítkovice, Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jeremenko – III. etapa

Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko – III. etapa

Lokalita:

Ostrava

Investor:

Statutární město Ostrava

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava

Typ stavby:

Vodohospodářská stavba

Doba výstavby:

07/2015 – 02/2017

Popis: 

Stavba „Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko – III. Etapa“ řeší Rekonstrukci stávající jednotné kanalizace. Kanalizace v předmětném území jsou vejčitého tvaru DN 900/1350, DN 800/1200, DN 600/1050 a DN600/900, dále kruhového profilu DN600, DN400 a DN300. Daná rekonstrukce bude provedena sanační bezvýkopovou technologií (zatažením impregnovaného rukávce do stávajícího profilu) a otevřeným paženým výkopem.

Součástí stavby jsou i nezbytné stavební úpravy pro přepojení kanalizačních přípojek ve veřejném prostranství. Stávající kanalizace je v havarijním stavu (kaverny, vydrolené díry, trhliny, netěsné spoje). Výstavbou kanalizace dojde k významnému zlepšení vlivu na podzemní vody, zabrání se případné exfiltraci odpadních vod ze stávající kanalizace přes netěsné spoje a trhliny do podzemních vod.

Souhrnné údaje:

Celková rekonstrukce kanalizace rukávcem: 1819 m

Celková rekonstrukce kanalizace protlakem DN1000: 7 m

Celková rekonstrukce kanalizace protlakem DN1400: 50 m

Celková rekonstrukce kanalizace otevřeným výkopem: 1210 m

Celková délka sanace přípojek rukávcem: 711 m

Celková délka rekonstrukce přípojek otevřeným výkopem: 267 m