HOP–OFF

web stavby podklad-12.jpg

Čtyři proudy

v oblacích

Lochkovský most a Lochkovský tunel, Praha

Údolí Berounky překlenul nejvyšší most v Praze. Dvacet tisíc tun oceli a betonu drží netradičně šikmé pilíře, aby betonové sloupy zbytečně nezasahovaly do přírodní památky, která se nachází pod mostem. Světlo na konci Lochkovského tunelu poprvé spatřili řidiči na Pražském okruhu 20. září 2010. U radotínské cementárny navazují dvě samostatné tunelové trouby na mostní estakádu a mimoúrovňovou křižovatku s výpadovkou Strakonická. 

Více o projektu
Lokalita: Praha
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizace: Sdružení STRABAG a.s., HOCHTIEF Construction AG, Bögl a Krýsl, kom. spol.
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 06/2006–09/2010
Popis

Úsek 514 o celkové délce 6 030 m je součástí jihozápadního segmentu Pražského okruhu, který spojuje dálnice D1 a D5. Hlavním účelem jeho výstavby bylo odvedení tranzitní a těžké nákladní dopravy mimo zastavěné části Prahy 4 a Prahy 16.

Trasa začíná na levém břehu Vltavy, a to mimoúrovňovým křížením se silnicí Strakonickou u Zbraslavi. Pokračuje více než dva kilometry dlouhou mostní estakádou, překlenujíc tak celé údolí Berounky, a portálem Radotín vchází do tunelu Lochkov. Ten je kromě hloubeného lochkovského portálu v celé délce ražený Novou rakouskou tunelovací metodou a tvoří ho dva tubusy – stoupající se třemi a klesající se dvěma jízdními pruhy.

Po zhruba 1 600 m trasa z tunelu vychází právě skrze portál Lochkov. Mostním objektem překračuje výběžek Slavičího údolí a dostává se k údolí Lochkovskému, které je překonáno téměř půlkilometrovým a v současnosti nejvyšším mostem v Praze – nad terénem ční ve výšce až 65 m. Šikmé pilíře v kombinaci s obloukovým půdorysem z něj navíc dělají světový unikát. Za ním pak následuje mimoúrovňová křižovatka Lochkov s přístupem do obce a napojením na stávající úsek 515.