Bystřice, Most Bystřice u Benešova

Informace:

Lokalita:

Bystřice u Benešova

Investor:

Středočeský kraj

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

02/2017 – 09/2017

Popis:

Předmětem veřejné zakázky byla stavební úprava mostu ev. č. 111-001 z prefabrikovaných předpjatých nosníků. Spočívala v demolici původního mostního svršku a příslušenství, nosné konstrukce, křídel, závěrných zídek a úložných prahů opěr a sanace zachovávaných částí spodní stavby.

Nově byla realizována nosná konstrukce prefabrikovanými nosníky spřaženými železobetonovou monolitickou deskou vč. osazení nových elastomerových ložisek.

Na nové monolitické římsy bylo osazeno mostní příslušenství (zábradlí, mostní svodidlo). Současně probíhaly sanační práce stávajících betonových konstrukcí. Na závěr byly položeny vozovkové vrstvy na mostě, v předpolích mostu a od města Bystřice nová obrusná vrstva vozovky v délce 180 m vč. úpravy silničních svodidel. V okolí mostu byly provedeny terénní úpravy vč. položení kamenné dlažby pod mostem o výměře cca 800 m2.

Veškeré stavební práce probíhaly bez přerušení provozu na komunikaci I/3, která pod mostem prochází, a na trati SŽDC, jež je situována tamtéž, byl provoz přerušen krátkodobými výlukami pouze v nočních hodinách.

Nová komunikace je vedena ve stávající trase a zachovává v maximální možné míře výškové a sklonové poměry. V rozsahu mostu je optimalizováno šířkové uspořádání tak, aby komunikace vyhovovala požadavkům na silnici II. třídy.