Praha, Rekonstrukce nástupiště stanice Muzeum Metra A

Rekonstrukce nástupiště Muzeum A

Lokalita:

Praha

Investor:

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

05/2017 – 10/2018

Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce nástupiště stanice metra Muzeum na trase A. Rekonstrukce se netýká nástupiště stanice Muzeum trasy C ani eskalátorů (práce však probíhají v eskalátorovém tunelu přímého výstupu). Na nástupišti stanice metra Muzeum trasy A se rekonstrukce týká veřejných i služebních prostor a má část stavební a část technologickou.

Veškeré práce probíhají v režimu provozu s cestujícími. V krajních traťových tunelech jsou vždy vykonávány jen na jedné koleji, a to v době nočních výluk od 1:00 do 3:30. Na lešení ve středové lodi budou též probíhat pouze v noční přepravní výluce. Práce ve služebních prostorách probíhají naplno 24 hodin denně.

Stavební práce na staničních tunelech a v technologickém zázemí zahrnují:

  • Odstrojení kamenných obkladů a hliníkových podhledů vč. nosných konstrukcí
  • Demontáže stávajících laminátových vrstev (zontů) zpod obkladů
  • Očištění a sanace litinových tybinků (dílců ostění), odstranění průsaků
  • Montáže nového systému nerezových zontů, repasovaných hliníkových podhledů a kamenných obkladů (dovezených z Makedonie, stejně jako ty původní)
  • Výměny hran nástupišť a opravy žulových dlažeb
  • Montáž nového osvětlení
  • Rekonstrukci odvodňovacího systému
  • Výměnu vzduchotechniky a kabeláže
  • Výměny, úpravy či přemístění rozvaděčů

Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a přidružené činnosti vedoucí k úspěšnému předání, zkolaudování a uvedení stavby do provozu (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů, apod.). Součástí plnění je i dopracování dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.