Praha, Městský okruh (Blanka), úsek Prašný Most – Špejchar

Informace:

Lokalita: Praha
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 02/2007–08/2014
Hlavní ukazatele Délka tunelového úseku: 659,4 m
Hloubka stavební jámy (nadloží stropní desky tunelu): 6-12 m
Zemní práce prováděné z povrchu: 160 000 m³
Vytěžená část v podzemí: 133 000 m³
Popis:

Na severozápadním segmentu městského okruhu jsme se podíleli stavbou 659,4 m dlouhého hloubeného (Top and Down) tunelu v úseku Prašný most – Špejchar vedoucího přímo pod třídou Milady Horákové. Náročnost projektu nebyla dána velkou vzdáleností, ale výzvou překonat všechny nástrahy. Realizace totiž probíhala v husté zástavbě a na místě, kde se stýkají čtyři různé dopravní uzly: železniční, tramvajový, metro a automobilový. Za dobu výstavby tak bylo třeba vybudovat anebo přeložit celkem 89 objektů inženýrských sítí.

Postup realizace tunelu spočíval ve vytvoření podzemních konstrukčních stěn z betonových monolitů, na které byla následně usazena definitivní nosná konstrukce stropu. Ta byla po „dozrání“ zasypána a na povrchu tak mohlo dojít k finálním úpravám a obnovení provozu. Odtěžení vlastního profilu tunelu proběhlo až po dokončení celého úseku ze zajištěné stavební jámy, a to čelním odtěžováním (ražbou) klasickými tunelářskými mechanismy.

Součástí prací byla i stavba nového podchodu metra Hradčanská, který vede pod železniční tratí a oproti tomu původnímu, již nevyhovujícímu, je posunutý o 25 m směrem na západ. Větší komfort pro cestující městské hromadné dopravy pak zajistily nově zbudované výtahy pro osoby s omezenou schopností pohybu, dva nové výstupy z podchodu metra a také nově zastřešené stávající výstupy i tramvajové zastávky. V okolí byly vysázeny stromy a plochy zatravněny.

Soubory: Referenční dvojlist - Silniční stavby

Galerie: