Praha, Rekonstrukce tramvajové tratě Poděbradská

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 09/2013 - 11/2013
Popis:

Rekonstrukce tramvajové tratě se prováděla v úseku od křižovatky Čerpadlová a navazuje na rekonstrukci tramvajové trati Českomoravská, která byla zrealizována v roce 2003. Stavba sahá až za křižovatku Kbelská, kde došlo k napojení na úsek rekonstruovaný

v roce 2010. Divize Dopravní stavby realizovala celou rekonstrukci tratě s výjimkou kolejové konstrukce u tramvajového obratiště Starý Hloubětín. Novou podobu dostaly také tři páry tramvajových zastávek (Podkovářská, U Elektry a Nademlejnská) a zřízena byla i nová tramvajová zastávka s názvem Kabešova. Dvojkolejná trať byla rekonstruována přibližně v délce 1850 m.

Součástí projektu byl jak otevřený a zatravněný kolejový svršek, tak kolejový svršek s živičným krytem. Specifickou součást tvořila dosud ojedinělá přejezdová konstrukce v křižovatce Kbelská – Poděbradská.

Díky rekonstrukci je tramvajová doprava v daném úseku plynulejší, výrazně tišší a bezpečnější.

Galerie: