Ostrava, Prodloužení ulic Ruská a Vítkovická

Informace:

Lokalita:

Ostrava

Investor:

Statutární město Ostrava

Realizace:

Sdružení HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby (vedoucí člen sdružení), COLAS CZ a.s.; STAMONT – PS s.r.o.

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

10/2012–11/2014

Popis:

Prodloužením ulic Ruská a Vítkovická bylo vyřešeno dopravní napojení revitalizovaného průmyslového areálu Dolní oblast Vítkovic na centrum města Ostravy. Dolní oblast je národní kulturní památkou zapsanou na seznamu Evropského kulturního dědictví a veškeré práce tak podléhaly kontrole Národního památkového ústavu. Lokalita je díky existenci důlní činnosti navíc klasifikována jako poddolované území. Ulice Ruská a Vítkovická jsou páteřními komunikacemi, které slouží ke komfortnímu přístupu návštěvníků a dopravní obsluze celé oblasti včetně bývalého Dolu Hlubina.

Stavba komunikací o délce 900 m s sebou kromě realizace asfaltových a dlážděných ploch (až 31 634 m2) přinesla i nutnost přeložení stávajících inženýrských sítí, vybudování nových větví dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, úpravy kolejí, stavby nových vrátnic, úpravy hal dotčených stavbou komunikací, vybudování oplocení a také sanace podzemního kolektoru včetně jeho vystrojení. Po celé období stavby byl přitom zachován provoz areálu i s konáním společenských akcí (Colours of Ostrava apod.).

Soubory: Referenční dvojlist - Silniční stavby

Galerie: