Hořice, Město bez bariér

Informace:

Lokalita: Hořice
Investor: Město Hořice
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 06/2009 - 12/2012
Popis:

Hlavním cílem integrovaného projektu Hořice – město bez bariér je zvýšení kvality života obyvatel ve městě a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér, což jim umožní snadnější pohyb po městě a dovolí jim tam plně se zapojit do občanského života.

Stavba probíhala v intravilánu města Hořice. Práce zahrnovaly výstavbu ploch pro veřejnou hromadnou dopravu včetně technické infrastruktury (inženýrských sítí). Cíle úprav bylo usnadnění pohybu ve městě pro osoby omezenou schopností pohybu a orientace.

Předmětem plnění zhotovitele byly zejména rekonstrukce dlážděných chodníků v rozsahu 4 200 m2, 11 200 m2 komunikací se živičným povrchem, 4 700 m2 dlážděných komunikací, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 370 m, obnova veřejného osvětlení v délce 3 200 m, přeložky telekomunikačních sítí.

Součástí byly též sadové úpravy a osazení prvků městského mobiliáře. Veškeré práce probíhaly převážně na území historické části města.

Stavba Hořice – město bez bariér obsahovala celkem 66 stavebních objektů, kterými se dotýkala v podstatě celého města Hořic. Mezi nejvýznamnější části stavby patří celková rekonstrukce centra města v duchu jeho historického rázu. V rámci toho bylo kompletně zrekonstruováno několik ulic v úzkém centru města. Ulice tak dostaly nový kabát v podobě nových dlažeb, obrubníků, veřejných osvětlení atd.. Při pracích na těchto ulicích bylo vždy dbáno na použití přírodních materiálů, především pak pískovce, kterým je město Hořice proslavené. Zároveň bylo ovšem třeba dbát na základní účel stavby, kterým bylo zpřístupnění města tělesně postiženým lidem. Krom centra města bylo zrekonstruováno několik komunikací a vybudovány dva kruhové objezdy. Tato opatření vedla ke zklidnění dopravy ve městě a tím ke zvýšení bezpečnosti.

V rámci celého projektu bylo zpřístupněno několik objektů handicapovaným osobám (školy, městská policie, poliklinika). Asi nejzajímavějším objektem v této oblasti byla rekonstrukce přízemního patra polikliniky v Husově ulici. S ohledem na to, že se jednalo o památkově chráněný objekt, bylo nutné postupovat při rekonstrukci velmi opatrně.

Odkazy:

2009
Zahájili jsme projekt Hořice - město bez bariér

2011
Projekt „Hořice – město bez bariér“ úspěšně dokončen

2012
Ocenění pro projekt Hořice - město bez bariér

Galerie: