Zbořený Kostelec, Lávka přes Sázavu

Informace:

Lokalita:

Zbořený Kostelec  

Investor:

Středočeský kraj

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

10/2014 – 04/2015

Popis:

Lávka přes Sázavu byla součástí stavby Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou, která byla dílčí etapou na mezinárodní cyklostezce Greenway Praha – Vídeň.

Lávka má tři pole o rozpětí 32,5 + 65,0 + 32,5 m. Je navržená jako visutá konstrukce s dřevěnou mostovkou, a navazuje tak na tradici řetězových mostů. Výstavba probíhala postupnou montáží dřevěných parapetních nosníků, které byly po zkompletování zavěšeny na řetězovku z tyčových táhel.

Odkazy: 2015

Cyklisté se u Týnce nad Sázavou svezou bezpečněji

Galerie: