Praha, rekonstrukce tramvajové tratě Vršovická

Informace:

Lokalita:

Praha

Investor:

DPP

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

10/2015–04/2016

Popis:

 

Cestující v pražské čtvrti Vršovice se těší po opravě z tiché trati se spoustou moderních úprav. Část tratě je zatravněna a jsou na ni bezbariérové zastávky.

 V počáteční fázi bylo provedeno vytrhání kolejnic, kolejových panelů a obrub, frézování a výkop původních konstrukčních vrstev. Dále odkop na zemní pláň, sanace neúnosného podloží. Po provedení drenáže jsme zrealizovali nové konstrukční vrstvy, otevřené kolejové lože s travní úpravou případně cementobetonovým krytem. Rekonstrukce tramvajové tratě probíhala ve velmi hustě obydlené a frekventované části Prahy, a byla proto náročná na logistiku a rychlost postupu prací. Projekt zahrnoval i částečnou úpravu vozovek, chodníků a rekonstrukci pěti tramvajových zastávek.

Technicky a koordinačně nejnáročnější byla rekonstrukce vytížené křižovatky Vršovická – Bělocerkevská, která byla realizována za částečného provozu a v pouhých deseti dnech.

Galerie:

Z průběhu výstavby: