Praha, Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Lokalita:

Praha

Investor:

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace

Realizace:

Společnost „Negrelliho viadukt“ (HOCHTIEF CZ a.s., divize Dopravní stavby – vedoucí sdružení; STRABAG Rail a.s., Avers, spol. s r.o.)

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

04/2017 – 07/2020

Popis:

Kdyby nebylo Karlova mostu, je Negrelliho viadukt nejstarším mostem v Praze. Jedno prvenství mu ale přeci jen patří – jde o první pražský železniční most přes Vltavu.

Na jeho stavbě se v letech 1845-1849 podílelo až 3 000 českých, německých i italských dělníků. Sám Alois Negrelli, jenž byl pověřen stavbou dráhy z Vídně do Prahy a do Děčína, pocházel z jižních Tyrol.

Se svými 1 120 metry délky neměl viadukt v Evropě přes půl století konkurenci. Tvoří jej 87 oblouků, z nichž je 77 pískovcových a 8 žulových (nad řekou). Za plného provozu přečkal povodně v letech 1865, 1890 i 2002. Navržen byl totiž na základě čerstvých zkušeností s povodní v roce 1845.

V roce 1873 byl dostavěn tzv. „Karlínský spojovací viadukt“ o délce 351 m, který se skládá z 26 oblouků – 10 kamenných a 16 cihlových. Propojuje Bubny s Libní bez nutnosti zajíždět na Masarykovo nádraží.

Takto historicky a kulturně významná je stavba, o jejíž opravu se v průběhu následujících tří let bude starat sdružení firem Hochtief, Strabag a Avers.

Most je v provozu již více než 160 let a to bez zásadních rekonstrukcí. Důvodem té současné je téměř havarijní stav mostní konstrukce, nevyhovující stav železničního svršku a zastaralost sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení i trakčního vedení.

Co rekonstrukce přinese

  • zlepšení technického stavu mostních konstrukcí
  • nahrazení mechanických zabezpečovacích zařízení moderními elektronickými (zvýšení bezpečnosti)
  • zvýšená ochrana obyvatel před hlukem (antivibrační rohože, moderní výhybky)
  • nový železniční svršek (zlepšení kvality cestování v podobě klidné a plynulé jízdy)
  • zachování významné kulturní památky dopravního charakteru
  • vznik prostoru pro kulturní a společenské využití pod jednotlivými klenbami (architektonický přínos pro Karlín)
  • rozvoj tranzitní dopravy a veřejné dopravy v Praze s návazností na navazující projekty dopravní obslužnosti Středočeského kraje

Stavba je také součástí připravovaného projektu „Modernizace trati Praha-Kladno“, a to včetně odbočky na Letiště Václava Havla.

Zmínky v médiích o projektu Rekonstrukce Negrelliho viaduktu naleznete zde a zde.