HOP–OFF

web stavby podklad-13.jpg

Obchvat Žiliny

uchvátil řidiče

Dálnice D3,  Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

Za dvěma mosty, estakádou přes Hričovskou přehradu a dvousměrným tunelem v Považském Chlmci leží město Žilina.

Více o projektu
Lokalita: Žilina, Slovensko
Investor: Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby (ve sdružení s EUROVIA SK a SMS)
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 07/2014–07/2017
Popis

Spolu se dvěma estakádami, z nichž jedna na svých 57 pilířích překonává přilehlou Hričovskou nádrž a druhá řeku Kysucu, je tunel součástí 4,25 km dlouhého obchvatu Žiliny. Jedná se o zcela nový úsek dálnice D3, který zvýšil plynulost i rychlost provozu ve směru sever – jih a zlepšil tak napojení Bratislavy na Polsko a Českou republiku. Žilinští pak ocenili zejména snížení hluku a emisí v oblastech, kudy doprava procházela doposud.

Unikátní byl tunel již během své výstavby. Vzhledem k napjatému harmonogramu a mimo jiné i malé výšce nadloží byla zhruba uprostřed trasy tunelu vyhloubena stavební jáma, která následně umožnila otevření dalších pracovišť. Ražba Novou rakouskou tunelovací metodou tak probíhala až z 8 čeleb najednou, podílelo se na ní 35 strojů a trvala pouhých 11 měsíců. Vyraženo přitom bylo až 390 000 m³ horniny.

Ekologickou zátěž se i přes rozsah stavby podařilo minimalizovat. Utěsnění stavební jámy popílkem například v přilehlém údolí podpořilo přirozenou obnovu režimu podzemní vody. Místní pak již několik dní po dokončení potvrdili, že se do prostoru nad tunelem začala vracet zvěř.

Většina technologického vybavení byla do tunelu instalována až po položení cementobetonového krytu vozovky, tedy v té úplně poslední fázi výstavby. Z Považského Chlmce dělá jeden z nejbezpečnějších tunelů v Evropě a teprve třetí tunel na Slovensku, ve kterém bude povolena i přeprava nebezpečných věcí (každé vozidlo s nebezpečným nákladem musí být viditelně označeno a kamery na portálech tunelu pak tyto značky snímají a evidují).

Systém videodohledu automaticky detekuje i rizikové situace, kterými v tunelu mohou být například zvěř, chodec, zpomalené či zastavené vozidlo, vozidlo v protisměru, náhle snížená rychlost kolony nebo vypadnutý náklad. Mezi další bezpečnostní systémy tunelu patří požární větrání, hydranty, tunelový rozhlas, výstražné osvětlení či dýmové hlásiče, díky kterým lze vypozorovat postup dýmu v tunelu.

Celá stavba byla včetně vyhotovení projektové dokumentace dokončena za 40 měsíců, přičemž v jednu chvíli na ní pracovalo až 240 dělníků. HOCHTIEF CZ zrealizoval zakázku jako technický lídr sdružení.

Považský Chlmec v číslech:

Délka celé trasy: 4,25 km
Délka tunelu: 2,2 km
Délka mostu přes Hričovskou přehradu: 1,4 km
Délka mostu přes řeku Kysucu: 0,4 km
Počet stavebních objektů: 127
Doba výstavby: 40 měsíců
Časová úspora pro řidiče: 3 min 30 s