Praha, Vnější pražský silniční okruh, 514 Slivenec - Lahovice

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizace: Sdružení STRABAG a.s., HOCHTIEF Construction AG, Bögl a Krýsl, kom. spol.
Typ stavby: Dopravní infrastruktura, novostavba
Doba výstavby: 06/2006–09/2010
Popis

Úsek 514 o celkové délce 6 030 m je součástí jihozápadního segmentu Pražského okruhu, který spojuje dálnice D1 a D5. Hlavním účelem jeho výstavby bylo odvedení tranzitní a těžké nákladní dopravy mimo zastavěné části Prahy 4 a Prahy 16.

Trasa začíná na levém břehu Vltavy, a to mimoúrovňovým křížením se silnicí Strakonickou u Zbraslavi. Pokračuje více než dva kilometry dlouhou mostní estakádou, překlenujíc tak celé údolí Berounky, a portálem Radotín vchází do tunelu Lochkov. Ten je kromě hloubeného lochkovského portálu v celé délce ražený Novou rakouskou tunelovací metodou a tvoří ho dva tubusy – stoupající se třemi a klesající se dvěma jízdními pruhy.

Po zhruba 1 600 m trasa z tunelu vychází právě skrze portál Lochkov. Mostním objektem překračuje výběžek Slavičího údolí a dostává se k údolí Lochkovskému, které je překonáno téměř půlkilometrovým a v současnosti nejvyšším mostem v Praze – nad terénem ční ve výšce až 65 m. Šikmé pilíře v kombinaci s obloukovým půdorysem z něj navíc dělají světový unikát. Za ním pak následuje mimoúrovňová křižovatka Lochkov s přístupem do obce a napojením na stávající úsek 515.