HOP–OFF

web stavby podklad-17.jpg

Třem tisícům

pěti stům studentů

VŠB-TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Jak dlouhá asi byla cesta od myšlenky na stavbu nové Fakulty elektrotechniky a informatiky přes první návrhy realizace, předání žádosti o financování, získání rozhodnutí o poskytnutí dotace až k poklepání základního kamene? To už nikdo přesně nezjistí. Naprosto přesně ale víme, že její stavba nám trvala 20 měsíců.

Více o projektu
Lokalita: Ostrava
Investor: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava + OHL ŽS, a.s.
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty, novostavba
Doba výstavby: 02/2011–10/2012
Popis

Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) patří mezi největší stavební investice VŠB-TUO v její novodobé historii. Umožní studium cca 3500 studentům a svojí kapacitou pojme i cca 200 pracovníků vysoké školy.

Objekt je tvarově i funkčně rozdělen do dvou částí vzájemně spojených průchozím krčkem. Katedry, děkanát, studijní oddělení a tři velké posluchárny se nacházejí v části objektu tvarově připomínající písmeno „U“. Učebny, lehké a těžké laboratoře se nacházejí ve druhé, půdorysně mírně zakřivené části objektu. Ve zmíněném spojovacím krčku jsou seminární místnosti.

Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky má jedno podzemní podlaží a čtyři, resp. v části kateder, pět nadzemních podlaží. Objekt je založen na velkoprůměrových železobetonových pilotách, nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s železobetonovými ztužujícími a obvodovými stěnami. Obvodový plášť tvoří kombinace několika druhů fasád - zavěšená provětrávaná fasáda s deskami cembonit nebo velkoformátovými skleněnými deskami, prosklená sloupko-příčková fasáda, gabionový obklad nebo kontaktní zateplovací systém s omítkou. K objektu je přistaveno velké prosklené ocelové únikové schodiště o pěti podlažích. Hlavní vstup s karuselem je zastřešen trojúhelníkovou na táhlech zavěšenou střechou, taktéž opláštěnou skleněnými deskami v barvě fasády. Objekt je zastřešen plochou střechou, lokálně doplněnou o zábradlí a střešní závěsný systém, v části krčku je střecha osazena zelení.

Součástí stavby nové fakulty jsou i tři posluchárny, jedna velká a dvě menší. Kapacita míst velké posluchárny je 206 posluchačů, kapacita každé z menších poslucháren je 120 posluchačů.

Součástí projektu je dále i samostatně stojící objekt těžkých laboratoří, neboli automatizované dopravní centrum, umožňující automatické parkování až 37 osobních automobilů.