Brno, Centrum diagnostiky zoonóz

Informace:

Lokalita: Brno
Investor: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 06/2012–07/2013
Popis

Práce na pavilonu pro výzkum a výuku chorob přenášených mezi zvířaty a ze zvířat na lidi zahrnovaly demolici stávajícího přístavku, rekonstrukci a výstavbu nové budovy s materiály a konstrukcemi jako piloty, zdivo, monolit, prosklené fasády, provětraná fasáda, zateplovací systém, omítky, obklady, dlažba, vinyly, koberce, světlíky, instalace, VZT, jeřábová dráha, výtahy, laminární boxy, pitevní stoly, fixační klece, hrazení pro ovce, atd.

V realizované stavbě se nachází mimo jiné Ústav parazitologie, s laboratořemi, cvičebnami, pracovnami a zázemím. V části objektu se nachází ustájení experimentálních zvířat, sklady a příjem a likvidace kadaverů pro patologii. Dále se zde nachází laboratoře a zázemí patologické morfologie, zázemí mikrobiologie, příjem vzorků, diagnostické laboratoře, pitevny a laboratoře mikrobiologie.