Mariánské Lázně, Mateřská škola Skalníkova

Lokalita:

Mariánské Lázně

Investor:

Magistrát města Mariánské Lázně

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Občanské a administrativní

Doba výstavby:

09/2010 – 09/2011

Popis:

Dosluhující a nevyhovující objekty mateřské školky byly odstraněny a na jejich místě vyrostla nová, jednopodlažní budova. Návrh nové stavby pochází z architektonického ateliéru Masák & Partner a vycházel ze dvou nutných principů. Prvním principem byl požadavek na energeticky úsporné pojetí, který také souvisí s neobvykle vybraným konstrukčním systémem dřevostavby. Druhým, stejně důležitým principem, byl požadavek na jednoduché a funkční provozní uspořádání objektu. Propojením zmíněných požadavků vznikla velmi kompaktní a zároveň čitelně strukturovaná stavba.   

Z hlediska dispozice a organizace vnitřního provozu je objekt tvořen sestavou dvanácti prostorových modulů, kde každému z nich je přiřazena jasná funkce. Tyto jsou vzájemně propojeny sítí prostorů, jimž je kromě funkce komunikační přiřazena ještě funkce doplňková (např. úložné prostory hraček, hygienická zázemí apod.). Moduly po obvodě stavby jsou věnovány zejména pro pobytové místnosti dětí (např. herny, lehátkové části) a jeden severní modul je navržen jako kuchyně se zázemím. Pro zajištění snadné orientace dětí jsou jednotlivé pavilony pojednány barevně (každá herna má vlastní barvu). Jádro stavby vyplňuje zázemí zaměstnanců, technické zázemí budovy a jeden otevřený prostor určený jako jídelna a společenský prostor. Dominantním prvkem fasády je obložení z modřínu bez povrchové úpravy a taky screenové rolety, které nejsou jen ozdobným doplňkem, ale v souladu s energetickou úsporností budovy zajišťují odclonění nadměrných tepelných zisků v letním období.

Jídelna rovněž doznala podstatných změn. Součástí komplexní dodávky bylo také stolové vybavení varny, vše samozřejmě v nerezové oceli podle norem gastro-provozů. Nová varna disponuje také chladícími a mrazícími stroji pro správné uchovávání potravin a strojem na škrábání brambor a kořenové zeleniny, aby předškoláci měli vždy čerstvou a chutnou stravu.