Ostrava, Lékařská fakulta UO

Informace:

Lokalita: Ostrava
Investor: Ostravská univerzita v Ostravě
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s. + VOKD, a.s.
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 06/2012 - 09/2014
Popis

Cílem projektu byla modernizace objektu Ostravské univerzity, který se nachází v areálu bývalé krajské nemocnice v Ostravě Zábřehu. Od svého vybudování na počátku 20. století byl objekt několikrát přestavován a rozšiřován, až se rozrostl do nesourodé podoby jedno až třípodlažní stavby s různými úrovněmi jednotlivých podlaží.

Základní koncepcí řešení a záměrem navržené konstrukce stávajícího objektu bylo vytvoření plnohodnotné vysokoškolské budovy a vybudování komplexní výukové a výzkumné základny Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Výstavbou přístavby a nástavby došlo ke sjednocení výškové úrovně celého objektu a dvůr se stal hlavním nástupním prostorem. Povrchy doplněných hmot jsou v černém odstínu, který v kombinaci s bílými fasádami původních křídel vytváří exkluzivní výraz odpovídající významu budovy. Objekt je rozdělen na tři části, přičemž každá část je řešena jako samostatný objekt.

Objekt A: Objekt lékařské fakulty - je umístěn v severním a východním křídle a nástavbě východního křídla.

Objekt B: Objekt IMTO - se nachází v západním křídle s novou přístavbou.

Objekt C: Velkokapacitní posluchárna - je umístěna v severozápadním křídle a v nástavbě tohoto křídla.

Soubory: Referenční dvojlist - Vysoké školy

Galerie: