HOP–OFF

web stavby podklad-9.jpg

Nepřehlédnutelné

věže

Jaderná elektrárna Temelín

Je to necitlivý zásah člověka do krajiny? Je to betonová stavba fascinujících tvarů a rozměrů? Je to geniální přeměna tepelné energie na elektrickou.

Více o projektu
Lokalita: Temelín
Investor: České energetické závody, a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Novostavba technologických objektů
Doba výstavby: 06/1986–07/2003
Popis

Vlastním zdrojem tepla na JE Temelín je štěpná reakce jaderného paliva, která probíhá v aktivních zónách dvou reaktorů typu VVER 1000. Vzniklé teplo je z reaktoru odváděno chladivem ve čtyřech smyčkách do parogenerátorů, kde v mezitrubkovém prostoru výparníku probíhá generace páry. Pára je odváděna parovody k turbosoustrojí. Elektrický výkon bloku je z turboalternátorů vyváděn k blokovým transformátorům a přes rozvodnu Temelín do republikové sítě.

Vlastní technické řešení investičních celků JETE obsahuje vedle dvou hlavních výrobních bloků i soubor několika set dalších objektů, které s provozem elektrárny buď souvisejí, nebo jej přímo podmiňují a lze je rozdělit do následujících skupin:

  • zajištění médií a likvidace odpadů
  • rozvody inženýrských sítí
  • dílenské, skladovací a opravárenské prostory
  • administrativní a sociální objekty
  • objekty zajišťující kontrolu a bezpečnost provozu

Tyto objekty byly stavebně dokončeny k termínu uvedení hlavního výrobního bloku do provozu.

Hlavní ukazatele:

  • Stanovený výkon: 2 × 1000 MW
  • Objekty hlavního výrobního bloku: 2 798 417 m³/OP
  • Objekty administrativní a provozní: 269 241 m³/OP
  • Kanalizace, voda, kabelové kanály: 73 490 bm