Hořice, Hala Swell

Informace:

Lokalita:

Hořice (v Podkrkonoší)

Investor:

Swell, a. s.

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Průmyslové projekty

Doba výstavby:

05/2016 – 11/2016, venkovní úpravy až do 04/2017

Popis:

Projekt zahrnuje přístavbu haly vývojové zkušebny nástrojů, přístavbu kancelářského modulu (administrativní a hygienické zázemí pro zaměstnance) a stavební úpravy v rámci stávajících objektů. Objekty budou obdélníkového tvaru - hala vývojové zkušebny je půdorysného rozměru 24,6 x 48,6 m a výšky 12,9 m. V příčném směru je navržena jako dvoulodní s rozpony 18,0 a 5,95 m, v podélném směru jsou příčné vazby á 8 x 6,0 m. Hala s rozponem 18,0 m je navržena s jeřábovou dráhou pro jeřáb o nosnosti 10 tun a dál 4x konzolový otočný jeřáb s nosností 250 kg. V hale jsou navržena mezipatra na třech výškových úrovních. Tvarově je hala zastřešena sedlovou střechou. Účelově objekt slouží jako hala vývojové zkušebny s nezbytným hygienickým zázemím pro zaměstnance. Vnitřní dispozice je tvořena jedním hlavním prostorem uspořádaným na základě požadavků technologii a dále jsou v rámci haly vývojové zkušebny navrženy samostatné místnosti pro funkci skladování, speciální testy (shakery, testy krytí IP, mechanická materiálová zkušebna atd.). Hlavní vstup do haly vývojové zkušebny je v severní fasádě, další vstup do haly je v západní fasádě. Se stávající halou lisovny a obrobny je propojena mimoúrovňovým způsobem (schodištěm) přes nový objekt. Další z hlavních stavebních objektů - kancelářský modul - je půdorysného rozměru 14,65 x 30,7 m, výšky atiky po obvodu je 7,75 m se dvěma patry o konstrukční výšce 2 x 3,6 m. Světlá výška místností je 3,1 m. Účelově se bude jednat o konstruktérská pracoviště. V objektu budou ve dvou podlažích umístěna jednotlivá konstruktérská pracoviště útvarů (VZK, VNP, VPD, CAD a FEM). Dále jsou zde umístěny zasedací místnosti a zázemí, které tvoří kuchyňky, copy boxy, úklidová místnost, sociální zařízení (v 1.NP bezbariérové). Hlavní vstup do kancelářského modulu je v severní fasádě do spojovacího koridoru, který je komunikačním prostorem spojujícím stávající haly s nově přistavěnými objekty. Zastřešení je uvažované plochou střechou. Dále projekt řeší drobné stavební úpravy (dispoziční změny) ve stávajících objektech. Všechny objekty jsou vzájemně oddilatovány, kancelářský modul a hala vývojové zkušebny mají částečně společné základy. Založení obou objektů je hlubinné na železobetonových velkoprůměrových vrtaných pilotách.Součástí stavby jsou zpevněné, manipulační a parkovací plochy zajišťující obslužnost objektu, areálové rozvody inženýrských sítí a oplocení.

Celková zastavěná plocha: 1639,11 m²

Celkový obestavěný prostor: 19910,40 m³