NOVÁ VODNÍ LINKA ZCELA POD ZEMÍ

Na pražském Císařském ostrově začala fungovat nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Stavba je největší investicí a nerozsáhlejším projektem hlavního města za posledních pět let.

Linka, jejíž stavba je součástí velkého projektu modernizace ÚČOV, se stavěla téměř tři roky a připravovala od roku 2004. Ve zkušebním provozu bude do konce roku 2019.

Nová vodní linka Praze zajistí odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normami EU na kvalitu odtoku a zároveň přispěje ke zkvalitnění životního prostředí nejen v okolí Císařského ostrova. Splaškové odpadní vody přiváděné stokovou sítí budou nyní rozděleny mezi novou vodní linku (NVL) a stávající vodní linku ÚČOV. NVL je ojedinělým projektem podzemní zastřešené čistírny odpadních vod, na jejíž střeše je vytvořen rekreační areál.

Celá nová vodní linka se nachází v oblasti, kde hrozí povodně. Posledním ze zásadních objektů Nové vodní linky je proto povodňová čerpací stanice. Ta se použije v případě povodňových stavů, kdy již vyčištěná voda neodtéká gravitačně z NVL, což odpovídá tzv. pětileté povodni (až dvacetileté vodě). Celá stavba je zakrytá a chráněná až do výšky hladiny, kterou přinesly povodně v roce 2002.

  Nová linka je prvním a největším krokem celkové modernizace ÚČOV. Následovat bude modernizace staré vodní linky, která by se měla dostat na podobnou úroveň technologií jako ta nová. Po roce 2024 začne modernizace technologie nakládání s kaly, které při čištění vznikají. S těmi se dá nakládat různě, například pálit, kompostovat či skládkovat. Možnost skládkování však právě v roce 2024 skončí.

  Víte, že:

  • objem vyčištěné vody činí až 4,1 m3/s
  • množství odvezené zeminy bylo 380 000 m3
  • množství položeného betonu dosahuje 190 tisíc m3
  • hmotnost použité armatury je 18 000 t
  • množství zeminy použité na zásypy činilo 180 000 m3

   

  MODERNÍ ATLETICKÁ HALA PRO NOVÉ REKORDY V BRNĚ?

  V Brně vyroste atletická hala s parametry splňujícími kritéria mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže. Pokryje zároveň i potřeby zimní přípravy brněnských atletických klubů.

  Halu postavíme v bohunickém univerzitním kampusu hned naproti Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Její kapacita bude cca 2000 sedících diváků a kromě atletů poslouží i pro trénink a výzkum pro sportovce a trenéry. Součástí zadávacích podmínek je důraz na energetickou efektivitu. Projekt má mít co nejnižší ekologický dopad s ohledem na produkci CO2 při provozu.

  Objekt je navržen jako třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Diváci by měli vidět ze všech míst hlediště a díky části mobilních sedaček bude možné prostor upravit i pro jiné účely.

   

  OPRAVÍME LÁVKY NA BRATISLAVSKÉM MOSTĚ SNP

  Rekonstruujeme lávky pro pěší a cyklisty, které jsou součástí nejznámějšího bratislavského mostu Slovenského národního povstání (SNP), vedoucího přes Dunaj. Most měří 430 metrů a nebyl opravován po dobu 45 let.

  Kolegové z HOCHTIEF SK zahájili v rámci projektu komplexního zabezpečení udržitelnosti kvality komunikací v Bratislavě, který naše společnost realizuje od května 2017, rekonstrukci částí mostu SNP. Na architektonické dominantě nad Dunajem zrekonstruujeme pochozí lávky ve směru Petržalka a Bratislava Staré Město. Stavební úpravy nezmění dispoziční, statické ani jiné řešení. Zachováno zůstane původní řešení lávek a dojde tedy jen k výměně, resp. doplnění, nefunkčních částí lávek.

  V rámci rekonstrukce bude stávající asfaltová vozovka o tloušťce cca 30 mm nahrazená vozovkou z tzv. pochozí izolace o tloušťce 10 mm. Tyto vozovky vykazují velmi vhodné technické parametry pro použití na lávkách a rovněž se vyznačují stálostí estetického vzhledu. Další nespornou výhodou je ekonomické hledisko. I přes to, že na Slovensku nejsou příliš rozšířené, byly už vícekrát použité na významných stavbách.

  Povrchovou ochranou budou opatřeny všechny ocelové konstrukce, které budou trvale vystaveny atmosférickým vlivům. Nátěry odolají stupni korozní agresivity prostředí C4 a mají minimální životnost 15 let.

   

  OCEÁNY ZA SKLEM – PŘIBLÍŽENÍ ŽIVOTA POD HLADINOU

  Naše sesterská společnost Turner Construction staví mimo jiné i obří akvária. Díky nim máme možnost alespoň částečně poodhalit některá z podvodních tajemství. Vždyť vodní plochy pokrývají tři čtvrtiny naší planety.

  • Z podkladů HT AG – Michal Talián Z podkladů HT AG – Michal Talián

  Co přesně se odehrává v hlubinách nedostupných vod?

  Například v ZOO v americkém Dallasu postavili naši kolegové v pavilonu hrochů prosklený výhled v nádrži, do které se vejde 455 000 litrů vody. Návštěvníci tak mohou skrze 7 x 2,5 metru velkou skleněnou tabuli sledovat tlustokožce i pod hladinou. Prostředí pro zvířata zahrnuje skály vyrobené ze stříkaného betonu i kamenný úkryt, které pro dva hrochy a jednoho štetkouna vytvářejí zázemí připomínající savanu.

  V srdci newyorského Times Square jsme zrealizovali Ocean Odyssey neboli Mořskou odyseu. Třípatrové multimediální muzeum je domovem virtuální mořské expozice na ploše přes 5 500 m2. Pomocí digitální technologie na monitorech proplouvají rybí školky v tom nejvyšším rozlišení. Návštěvníci se tak dostanou neuvěřitelně blízko k životu pod hladinou oceánu, kde evoluce vytvořila tak fascinující tvory, jakými jsou například tisíce malinkatých sleďů, kteří lehce kloužou vodou.

  V akváriu Pacific Seas Aquariums v Tacomě, které se zaměřuje na podmořský život v Tichém oceánu, postavil Turner nádrž s objemem 25 milionů litrů. Je domovem podmořských živočichů, kteří jsou doma v oblasti úžiny Puget, což je záliv na severozápadě amerického státu Washington. Další část expozice se zaměřuje na rozmanitost druhů v teplejších vodách mezi poloostrovem Baja California a pevninským Mexikem, které jsou domovem mořských želv a kladivounů.

  A v neposlední řadě musíme zmínit i Žraločí svět Donalda Zuckera a Barbary Hrbek Zucker, který byl otevřen na konci června na newyorském Coney Islandu. Je domovem více než 45 druhů tohoto chytrého živočicha. Nová část akvária přibližuje místa hluboko pod hladinou, kde život kvete skoro jako v tropech. Návštěvníci tak mohou obdivovat zázraky moří, aniž by se smočili.

   

  ŠESTIHRANNÉ DOMKY JAKO STAVEBNICE

  V Hamburku postavili naši němečtí kolegové šestihranné modulární domky určené pro dočasné bydlení sociálně slabých skupin. Panelový systém je originální a je teprve třetím prototypem svého druhu na světě.

  Koncepce a návrh konstrukce tzv. Hex House pochází z USA od neziskové organizace Architects for Society. Projekt získal zejména pro svoji univerzálnost řadu ocenění a uznání od renomovaných architektonických časopisů a odborníků. Koncept byl poprvé představen před rokem v rámci Nobelovy ceny za mír v americkém Minneapolisu. Na dalším rozvoji a plánování projektu se velkou měrou podílela právě i společnost HOCHTIEF.

  Šestihranné domy lze kombinovat různými způsoby i snadno rozšířit do vícečlenných či větších budov. Stavba je realizována s pomocí jednoduchého modulárního systému. Zjednodušený proces výstavby zajištěný z velké části prefabrikáty přináší výraznou úsporu nákladů při dodržení maximální kvality. Modulární konstrukce má dřevěný rám, montáž i demontáž je tak možné uskutečnit pomocí jediného nástroje.

  Hlavním cílem projektu je zlepšovat životní prostor pro znevýhodněné osoby, a to i prostřednictvím inovativní architektury a inteligentního designu. V Hamburku projekt iniciovala nezisková organizace Pomoc uprchlíkům, která existuje od roku 2016. Její členové žijí nebo pracují v městské části HafenCity a chtějí pomoci lidem ze znevýhodněných skupin žijících v této lokalitě, aby snadněji nalezli cestu zpět do normálního života.

   

  HOCHTIEF V ČÍSLECH

  Na konci září předala naše společnost HOCHTIEF CZ investorovi, Městské části Praha 13, nové zařízení pro seniory, které nese jméno po známé české herečce Zitě Kabátové.

  • 250 lidí využilo Den otevřených dveří
  • 72 pokojů se nachází v objektu
  • 110 lůžek nabízí domov pro seniory