STÁTNÍ OPERA V NOVÉM

Slavnostním galakoncertem byla v pondělí 5. ledna otevřena zrekonstruovaná budova Státní opery v Praze. Stalo se tak symbolicky 132 let od jejího prvního otevření v roce 1888, tehdy Nového německého divadla.

Součástí znovuotevření Státní opery byl také videomapping, který byl spuštěn 1. ledna 2020 a který zhruba dvě hodiny před koncertem  sledovaly desítky lidí. Zahajovací koncert nazvaný Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis začal předehrou opery Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. Právě toto Wagnerovo dílo zde bylo poprvé uvedeno v roce 1888 a příznačně začíná slovy „Dich, teure Halle“ (Tebe, drahá síni). Prostřednictvím speciální instalace na scéně několikrát během večera oslovil diváky dramatik Pavel Kohout, který zdůraznil mezinárodní rozměr v historii Státní opery.

Zazněla díla Wolfganga Amadea Mozarta, Leoše Janáčka, Richarda Strausse, Bedřicha Smetany nebo Bohuslava Martinů. Na jevišti se představili pod taktovkou hudebního ředitele Státní opery Karla-Heinze Steffensese sólisté Opery Národního divadla a Státní opery další čeští i mezinárodní hosté včetně Evy Urbanové či mladé norské sopranistky Lise Davidsen, která loni v listopadu debutovala v newyorské Metropolitní opeře.

Slavnostního zahájení se zúčastnila řada osobností z tuzemské i zahraniční kulturní a politické scény. Českou republiku reprezentovali premiér Andrej Babiš, předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček, ministr kultury Lubomír Zaorálek, senátor Jiří Drahoš nebo pražský primátor Zdeněk Hřib. Mezi zahraniční hosty patřil maďarský premiér Viktor Orbán, Monika Grüttersová, státní tajemnice a pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média, a velvyslanci USA, Německa, Rakouska, Francie, Polska, Izraele, Norska nebo Slovenska.

Celá tato sláva by se nekonala bez úsilí týmu divize Pozemní stavby Čechy pod vedením Jana Křístka, který v nově otevíraných prostorách pracoval v plném nasazení doslova ještě pár hodin před slavnostním otevřením. V posledních necelých třech letech se tým postaral o kompletní rekonstrukci historické i novější provozní budovy. Zásadní změnou prošly rozvody, zejména elektroinstalace, vody, topení, odpadů a vysušení vlhkosti. Změn se dočkaly také horní i spodní jeviště a výzdoba hledištní části, opravily se šatny umělců i sociální zázemí. V provozní budově došlo k renovaci kanceláří, zkušeben, baletního a sborového sálu, šaten umělců i sociálního zázemí. Rekonstrukcí prošla i skleněná fasáda přilehlé provozní budovy a fasáda historické budovy. Samozřejmostí byly i kompletní restaurátorské práce na vnitřní výzdobě. Vybudován byl nový nahrávací sál a korepetice. Unikátní částí rekonstrukce bylo osazení nové divadelní technologie – točny, pro jejíž osazení bylo  nutno prohloubit prostor  pod jevištěm o velikosti 17 m x 21 m o dalších 5 m. Nová točna za 115 mil. Kč je nejmodernější v České republice a srovnatelná se světovou špičkou. V samotném hledišti přibyla křesla, jež nyní mají individuální titulkovací zařízení. Nová je i opona.

 

KANALIZAČNÍ MEGAPROJEKT

Na jednom z největších kanalizačních projektů v republice se podílejí kolegové z divize Pozemní stavby Morava. Miliardová zakázka je rozdělena do tří částí, kdy jedna část vždy náleží jednomu účastníkovi vertikálního sdružení společností HOCHTIEF CZ, OHL ŽS a FIRESTA.

Část společnosti HOCHTIEF CZ v hodnotě 323 mil. Kč zahrnuje realizaci dešťové a splaškové kanalizace a rekonstrukci vodovodu vč. souvisejících přeložek ostatních sítí v pěti městských částech. Součástí prací je i celoplošná obnova komunikací dotčených stavbou. Námi realizované práce budou probíhat v částech Brno-jih, Maloměřice a Obřany. V případě realizace sekce Maloměřice a Obřany je páteřní stoka vedena v bezprostřední blízkosti řeky Svitavy a zároveň pod úrovní hladiny. Práce budou prováděny pod ochranou pažení ze štětovnic v délce přibližně jednoho kilometru.

Realizace projektu zasmluvněného dle červeného FIDICu potrvá 30 měsíců.

 

MILIARDOVÁ HALA U ZNOJMA

V segmentu průmyslových staveb se nám v silné konkurenci rakouských a německých stavebních koncernů podařilo zvítězit ve výběrovém řízení na generálního dodavatele nového výrobního areálu rakouské společnosti Nevoga ve Znojmě.

Stavba se nachází u silnice E59 při výjezdu ze Znojma, v části Oblekovice. Celá stavba se realizuje tzv. na zelené louce tedy na ploše, vyňaté ze zemědělského půdního fondu. Nový areál se rozkládá na bezmála 79 000 m2. Zajímavostí je, že klient v přípravné fázi projektu zrealizoval hrubé terénní úpravy a zajistil infrastrukturní konektivitu (příjezdová komunikace napojená na státní silnici, kanalizace, vodovod, vedení NN a spínací stanice). Staveniště je tedy po všech stránkách připraveno na nadcházející výstavbu.

Předmětem naší dodávky je dopracování dokumentace pro provedení stavby, samotná realizace díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Nový výrobní areál Nevoga je tvořen třemi hlavními objekty, kterými jsou dvoupodlažní administrativní budova s celkovou užitnou plochou  5 042 m2, dvoupodlažní výrobní hala s plochou 24 817 m2 a skladová hala o ploše 20 443 m2.

Administrativní budova

Nosná konstrukce administrativní budovy je tvořena obousměrným stěnovým systémem z monolitického betonu. Zastropení bude provedeno monolitickou ŽB deskou. Opláštění bude kombinovat minerální vatu a zateplovací systém s profilovaným opláštěním. První poschodí bude opláštěno železobetonovými pohledovými stěnami, tzv. moniérkami. Vnitřní dispozice bude děleny příčkami z cihel, sádrokartonu nebo skla. Povrchy interiéru budou z pohledových betonů nebo jej budou v maximální možné míře imitovat u jiných materiálů (obklady, dlažby, koberce apod.). Administrativní budova je pojata jako inteligentní dům, ovládaný nadřazeným systémem. Jednotlivé místnosti jsou vybaveny zónovou regulací zahrnující vytápění, klimatizaci, vzduchotechniku a osvětlení.

Výrobní hala

Hala bude tvořena několika funkčními celky: jednopodlažní halové výrobní prostory a vícepodlažní prostory přípravy, skladování a zázemí. Část haly bude podsklepena, podzemní prostory budou spojeny technologickými kanály.

Hala je navržena jako montovaný železobetonový skelet halového typu s maximálním osovým rozměrem 273,0 x 60,0 m a je založena na pilotách. Konstrukce je po obvodě doplněná základovými nosníky. Střecha bude z trapézového plechu s izolací a budou se v ní nacházet pilové nebo obloukové polykarbonátové světlíky. Opláštění bude provedeno sendvičovými panely.

Skladová hala

Budova skladové haly je tříapůllodní halový objekt o půdorysném rozměru 240,9 x 84,9 m, se světlou výškou 12,9 m a výškou atiky 14,0 m. Hala je rozdělena do dvou celků: skladové plochy v severní části sestávající z pěti prostor a uzavřené regálové sklady v části jižní, kterou tvoří tři prostory. Jednotlivé prostory skladů jsou oddělené příčnými stěnami ze sendvičových panelů a jsou založeny na pilotách. Nosná konstrukce je navržena jako montovaný železobetonový skelet halového typu s maximálním osovým rozměrem 240,0 x 84,0 m založený na pilotách. Opláštění bude provedeno sendvičovými panely a střecha bude s trapézového plechu s izolací.

Výrobní i skladová hala mají stmívatelné osvětlení řízené podle intenzity denního osvětlení, které je měřeno osvitovými senzory.

 

OTEVŘETE STAVIDLA

Na konci loňského roku kolegové z frankfurtské pobočky HOCHTIEF Infrastructure  dosáhli důležitého milníku na projektu výstavby druhého zdymadla na řece Mosele v Trevíru – celý prostor nového zdymadla byl zaplaven. ​

Po „zahajovacím výstřelu“ došlo k otevření vrat s pomocí přídavného motoru. Voda Mosely začala přetékat skrze přibližně 20cm mezeru do 13 m hluboké a více než 200 m dlouhé plavební komory.

Za bedlivého dozoru zástupců investora, zaměstnanců společnosti HOCHTIEF a médií došlo k naplnění nového zdymadla bez jakýchkoli průsaků. Během hodiny dovnitř nateklo 22 500 m3 vody. Toto množství by postačilo k naplnění přibližně 150 000 van.

Druhé zdymadlo na Mosele bylo tak naplněno do úrovně sedmi metrů a úspěšně tak splnilo první zkoušku, ke které tým HOCHTIEF směřoval své úsilí v posledních několika měsících. Během náročných vodohospodářských a stavebních prací tým použil 60 000 m3 speciálního bezspárového betonu. Mezi velké výzvy se řadily 36hodinové betonovací směny a nepříznivé povětrnostní podmínky. Čísla hovoří sama za sebe: 25 000 m2 bednění, 150 000 m3 odtěžené zeminy, 10 500 m2 pilotových stěn a 13 000 m2 štětových stěn.

Kolegové z pobočky HOCHTIEF Consult Materials pro tuto stavbu připravili novou recepturu mrazuvzdorného betonu, což je dalším příkladem úspěšné spolupráce mezi jednotkami skupiny HOCHTIEF. Od začátku roku investor na druhém zdymadle zahájil zkušební provoz.

Foto (c) PERI Group

 

TĚŽKOTONÁŽNÍ PŘESUN

Víte, kolik váží 555 slonů indických? Více než neuvěřitelné tři miliony kilogramů. A kolik vážila deska, která byla nedávno přesouvána v rámci holandského urbanistického projektu Zuidastok? Přesně tolik, co 555 slonů indických.​

Takový přesun samozřejmě nebyl snadným úkolem pro zaměstnance nizozemské pobočky HOCHTIEF Infrastructure, kteří v současnosti rozšiřují část rychlostní silnice A10 jižně od Amsterdamu. Tato sekce bude zahrnovat i podzemní trasy a železniční stanice.

Těžká deska o šířce 12 m a délce 70 m byla přesunuta po čtyřech kolejích směrem k silnici A10 během jednoho víkendu. Posuvné kolejnice se čtyřmi písty byly ovládány hydraulickým čerpadlem na dálkové ovládání. Cílem byla 85 m široká jáma, ze které jsme pod silnicí A1 a kolejemi před tím vytěžili 2 500 m3 písku. První z desek bude později sloužit jako část střešní konstrukce pěšího tunelu amsterodamského Jižního nádraží. Zároveň bude sloužit i jako základová deska pro železniční koleje.

Foto (c) FLUOR Corporation

 

HOCHTIEF V ČÍSLECH

Během hloubení 36 m hluboké šachty v rámci geologického průzkumu pro trasu metra D bylo vyhloubeno 11 550 m3 horniny a zeminy. Na odvezení výkopku bylo potřeba využít 945 nákladních vozidel.