ZÍSKÁME PATENT NA UNIKÁTNÍ ÚSPORNÝ BETON?

Nedílnou součástí naší společnosti je kromě obchodní také vědecká činnost, díky které se významně podílíme na rozvoji oboru stavebnictví v České republice i ve světě. Koncem října minulého roku jsme v areálu závodu v Plané nad Lužnicí testovali inovovaný stříkaný beton, ve kterém došlo k významné náhradě cementu jiným vápeno-síranovým pojivem na bázi popílku. Hlavní výhodou nového betonu je, že výrobní náklady alternativního pojiva jsou přibližně poloviční a lze jím nahradit významný podíl cementu (až 100%). Alternativní pojivo vyrábí zatím prototypně ČEZ Energetické produkty s.r.o.

Při našich testech jsme nahrazovali přibližně 50% množství cementu ve stříkaném betonu. Stříkaný beton, který se používá zejména v tunelovém stavitelství pro dočasné zajištění výrubu, jsme vybrali v rámci grantového projektu Epsilon vypsaném pod Technologickou Agenturou ČR. Na projektu spolupracujeme s ČVUT a práce je orientována na využití odpadů právě v betonových ostěních tunelů. Jelikož veškeré průkazní zkoušky výsledného betonu dopadly nad očekávání výborně, je zde předpoklad, že by bylo možné tímto materiálem nahrazovat i cement v konstrukčních betonech monolitických staveb, případně v prefabrikovaných prvcích, protože tyto betony jsou technologicky jednodušší. Jako náhradu za cement do stříkaného betonu jsme si nechali tento postup s alternativním pojivem patentovat. V současné době se snažíme vyvíjet aplikace i do jiných betonových konstrukcí. Následně se pokusíme splnit s takovým materiálem průkazní zkoušky, které jsou nezbytné pro certifikaci materiálu a docílit tím finanční úspory v našich betonech vyráběných v Plané nad Lužnicí. Nová technologie přispívá také k ochraně životního prostředí (omezování vzniku CO2), protože tento alternativní produkt na bázi popílku je považován za odpad.

 

D3 – UŠETŘÍME ČAS I HLUK

Zahájili jsme výstavbu nového úseku dálnice D3 Úsilné – Hodějovice. Projekt je součástí obchvatu kolem Českých Budějovic, měří přesně 7 197 metrů a je na něm bezmála 350 stavebních objektů, včetně tunelu Pohůrka.

České Budějovice jsou po Praze nejucpanějším městem v České republice. Řidiči zde stráví čekáním v kolonách neuvěřitelných 20 hodin ročně. Může za to kapacitně nedostačující silnice I/3 – čtyřpruhový dopravní okruh kolem centra Českých Budějovic, který byl realizován v letech 1979 až 1992. Množství projíždějících aut na něm v některých časech dopravní špičky neumožňuje prakticky ani obyčejné odbočení vlevo.

Už před 30 lety tak začal vznikat projekt dálnice D3, která měla zároveň sloužit jako městský obchvat a odvést dopravu z centra. Budějovice se ovšem neustále rozrůstaly, a tak dnes dálnice povede v těsné blízkosti lidských obydlí – i to byl jeden z důvodů, proč byla její část nakonec „schována“ do tunelu Pohůrka.

Úsek D3 Úsilné – Hodějovice je navržen v kategorii D 27,5/120 (27,5 m jako šířka vozovky mezi svodidly a 120 km/h jako navrhovaná rychlost), měří přesně 7 197 m a je na něm bezmála 350 stavebních objektů. Centrem pozornosti bude zcela jistě výše zmíněný 999,5 m dlouhý hloubený tunel Pohůrka, který bude mít z 95 % na starosti právě naše společnost, a to včetně dodávky technologie. Dále nás čeká výstavba dálničního mostu přes potok Čertík a dvou nadjezdů, které budou součástí mimoúrovňové křižovatky Pohůrka hned za tunelem.

Zajímavostí je, že většinu z 141 245 m2 plochy vozovek pokryje tzv. tichý asfalt, a to právě z důvodu, že dálnice vede velmi blízko bytové zástavby. Tichý asfalt dokáže snížit valivý hluk z dopravy až o čtyři decibely, což je o více než 50 %. Je však nutné ho pravidelně čistit, jinak se póry pohlcující hluk ucpávají a akustická životnost se zkracuje. Na trase bude rovněž až 5 284 m protihlukových stěn.

Mezi první výzvy pro stavební sdružení (HOCHTIEF CZ, COLAS a M-Silnice) bude patřit přeložka vodovodního potrubí o průměru jeden metr. Pitnou vodou je jím zásobována až třetina Jihočeského kraje.

 

NOVÉ ČSOB SE PŘIPRAVUJE NA STĚHOVÁNÍ

V červnu předáváme ČSOB nejekologičtější administrativní budovu v České republice. Nová budova rozšíří původní centrálu banky a je postavena tak, aby se mohla ucházet o nejpřísnější certifikaci v oblasti šetrných budov – LEED Platinum. 

Za návrhem nového sídla ČSOB stojí architektonické studio Chalupa Architekti. Stavba, která má čtyři nadzemní podlaží, je částečně zapuštěna do svahu, střechu pokrývá užitná zeleň. Na to jsou již zaměstnanci ČSOB zvyklí, protože pracovní schůzky či práce na střeše patří ke každodenní součásti jejich dne.

Do nového komplexu s užitnou plochou 64 000 m2 se nastěhuje 1 400 zaměstnanců z jiných poboček a dceřiných společností, kteří jsou nyní roztroušeni po celé Praze. Budova bude zároveň sloužit jako tréninkové centrum.

Původní a nová budova jsou propojeny lávkou, která byla nainstalována během posledního březnového víkendu. Práce si vyžádaly úplnou výluku ulice Radlická, přes kterou 163 t vážící a 90,93 m měřící ocelová konstrukce lávky vede. Na své místo ji s maximální opatrností usazoval autojeřáb s nosností 500 t.

Na rozdíl od staré budovy nejsou v novém sídle vodní plochy, zato se zde bude nacházet dostatek vnitřní zeleně. Kancelářské prostory zahrnují jak open space, tak i uzavřené místnosti.

 

ROZŠIŘUJEME AUTOMOBILOVÝ RAKOVNÍK

Dodavatel pro automobilový průmysl a partner automobilek na celém světě společnost Valeo rozšiřuje v Rakovníku svoje výrobní kapacity. Společnost HOCHTIEF CZ staví pro tohoto významného investora již třetí objekt.

Technologická společnost Valeo má zázemí ve 33 zemích světa. Závod v Rakovníku vyrábí klimatizační jednotky a přední masky s aktivní mřížkou chladiče, které pomáhají snižovat spotřebu vozidel a tím i emise CO2. V březnu 2019 jsme dokončili výstavbu nového výrobního závodu pro produkci ovládacích panelů a senzorů do asistenčních systémů vozidel. Továrna má 11 000 m² výrobních prostor a 2 300 m² kancelářských prostor. Na 25 výrobních linkách bude ročně vznikat více než 15 milionů ultrazvukových senzorů a 7 milionů kamer, což jsou klíčové komponenty pro autonomní řízení a autonomní parkování.

Nově vybudovaná Hala H VI se skládá z výrobní a administrativní části, která slouží jako stravovací prostor, šatny a hygienické zázemí pro výrobní personál. Objekt má lichoběžníkový tvar a impozantní rozměry 97 × 217 m. Ve výrobní hale se nachází osm automatických montážních linek na výrobu detekčních ultrazvukových senzorů, které zahrnují několik za sebou navazujících procesů (montáž plastových dílů, sváření plastových komponentů laserem, lepení, pájení kovových kontaktů, nanášení chemických látek, ostaření materiálů náhlou změnou teplot, testování finálního výrobku a balení hotové výroby). Dále je zde umístěno patnáct semiautomatických montážních linek na výrobu ovládacích panelů klimatizace a sedm plně automatických montážních linek na výrobu ovládání oken automobilů a ovládacích panelů.

Celkové zastavěné plochy

 • Hala H VI a kanceláře 18 163 m2
 • Trafo stanice 30 m2
 • Vrátnice 25 m2
 • Parkovišti pro osobní vozy 5 528 m2
 • Komunikace pro nákladní vozy 2 091 m2
 • Plocha pro vykládku a otáčení nákladních vozů 2 135 m2
 • Celkový obestavěný prostor 157 808 m3

Vzájemná spolupráce vedla k uzavření smlouvy na výstavbu dalšího, již třetího, průmyslového objektu, haly H5, který bude investorovi předán na konci letošního roku.

 

VYTESÁNO DO KAMENE

Vraťte se s námi o 55 let zpátky k záchraně egyptského chrámového komplexu Abu Simbel vytesaného do skalního masivu ve 13. století př. n. l.… za jedním z nejpůsobivějších přesunů v historii lidstva, který se odehrál v režii HOCHTIEF. 

 • Copyright: © Hans-Michael Treiber Copyright: © Hans-Michael Treiber

Vše začalo v roce 1964. Na žádost egyptské vlády zahájilo UNESCO záchranný program. Mezinárodní konsorcium pod vedením společnosti HOCHTIEF na sebe vzalo úkol spočívající v rozebrání a přesunutí více než 3 000 let starých chrámů Abu Simbel, aby mohly být zachráněny kolosální reliéfní sochy před stoupajícími vodami Nilu. Egyptská vláda právě dokončila výstavbu Asuánské přehrady, která měla zajistit zásobování velkých částí země elektřinou. Co ovšem nevzala v úvahu při plánování, bylo, že stoupající masy vody přehrady zaplaví řadu jedinečných památek.

Pro tým odborníků z deseti zemí to bylo opravdu náročné. Sucho. Písek. A hlavně horko. Pětačtyřicet stupňů ve stínu.

 • Copyright: © Hans-Michael Treiber Copyright: © Hans-Michael Treiber
 • Copyright: © Hans-Michael Treiber Copyright: © Hans-Michael Treiber

Kousky puzzle vážící tuny

Chrámy musely být rozděleny na kousky, aby se dosáhlo strukturovaného rozebrání a poté věrnému složení. Pracovníci museli zdokumentovat každou puklinu uvnitř chrámů, aby po opětovném skládání v nové lokaci o 65 metrů výše bylo vše přesně tak, jako předtím. Více než tisíc kusů bylo přeloženo pomocí jeřábů. Největší z bloků vážil 30 tun.

 • Copyright: © Hans-Michael Treiber Copyright: © Hans-Michael Treiber
 • Copyright: © Hans-Michael Treiber Copyright: © Hans-Michael Treiber

Komplex Abu Simbel

Faraon Ramses II (1300-1233 př. n. l.) postavil dva chrámy v pohoří umístěném přímo u Nilu. Sloužily k provozování kultu významných egyptských bohů, ale i samotného krále a jeho oblíbené manželky královny Nefertari. Průčelí chrámů tvoří kolosální postavy Ramsese II., které jsou 20 metrů vysoké. Přesun komplexu stál 42 milionů dolarů. Přemístění trvalo od března 1964 do září 1968.

 • Copyright: © Hans-Michael Treiber Copyright: © Hans-Michael Treiber

UNESCO chrámy zapsalo v roce 1979 na seznam světového dědictví a staly se turistickým lákadlem. 

 

TUNEL PRO ELEKTRIKU

Naši kolegové pracují ve Švédsku na výstavbě 14 kilometrů dlouhého tunelu mezi městy Danderyd a Stockholm, který bude velkým přínosem pro místní energetickou soustavu. Podzemní stavba povede pod hustě osídlenými částmi Stockholmu.

Realizace je součástí projektu Stockholm Ström, který má pokrýt budoucí energetické požadavky regionu. Posílení propojení mezi novými rozvodnami Anneberg a Skanstull je součástí druhé fáze elektrického propojení nazvaného City Link, které vede ze severních okrsků Stockholmu do jižních.

Propojení zabezpečí stabilnější elektrickou síť v oblasti Stockholmu

Po dlouhém procesu zkoumání a konzultací bylo na jaře 2015 uděleno stavební povolení. Tunel bude zejména ražený a jeho začátek bude u nové rozvodny Anneberg ve městě Danderyd. Poté bude pokračovat pod městy Solna a Stockholm až k další nové rozvodně Skanstull v Mårtensdalu.

Odhadovaná délka tunelářských prací je 3,5 až 4 roky. Během tohoto období budou vybudovány i ventilační šachty. Poté bude probíhat vybavení tunelů technologiemi. Dokončení celého projektu je plánováno na rok 2024.

Fakta

Délka: cca 14 km
Technologie: AC, 400 kV kabely vedené v tunelu
Průměr tunelu: 5 m
Maximální hloubka tunelu: cca 100 m

 

HOCHTIEF V ČÍSLECH

Jako strategický partner Fakulty stavební jsme se již potřetí stali generálním sponzorem studentské soutěže Hala roku Akademik. Studenti navrhují a staví modely konstrukcí a poté se svými modely absolvují zátěžové zkoušky. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou.​

 • 53 vysokoškolských týmů se zúčastnilo soutěže
 • 197,8 gramů vážil nejlehčí model střechy skladové haly
 • 93,7 byl vítězný poměr mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou