Broumov, Revitalizace kláštera Broumov – vzdělávací a kulturní centrum

Informace:

Lokalita: Broumov
Investor: Benediktinské opatství sv. Václava
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy
Typ stavby: Občanské a administrativní objekty
Doba výstavby: 11/2013 – 11/2014
Popis:

Projekt zahrnuje rekonstrukci kláštera, jehož dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby (1726 – 1748) podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Celkově jde o pětinu objektu kláštera a klášterní zahrady, včetně staveb, které se v ní nacházejí.

Stavební práce na objektu kláštera jsou zaměřené především na celkovou rekonstrukci vnitřních prostor. Jde zejména o vybudování nových rozvodů elektřiny, ZTI, plynu, vzduchotechniky. Dále pak zahrnuje sanaci objektu od dřevomorky, nové skladby podlah a malby, repasi omítek a zdiva, kamenných a cihelných dlažeb, repasi historických dřevěných podlah, schodišť, dveří a repasi oken. V rámci restaurátorských prací jsou opravovány malby a fresky v prelatuře a knihovně kláštera.

Umělecko-řemeslně jsou repasovány barokní zámečnické prvky a kování. Ve východní části kláštera je budováno nové studio pro nahrávání historických skladeb z knihovny kláštera. Stavební práce – rozvody elektroinstalace, VZT apod. - jsou prováděny i ve sklepních prostorách, kde jsou uloženy Vamberecké mumie ze 17. a 18. století. Jejich ochraně je věnována zvláštní péče, vzhledem k jejich jedinečnosti. V další části kláštera je uložena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651, které stavbaři taktéž věnovali zvláštní péči. Na světě se nachází kolem 40 podobných kopií, broumovská se však řadí mezi nejzdařilejší a je jediná ve střední Evropě.

V rámci obnovy zahrady jsou rekonstruovány všechny stávající objekty, vykáceny dožilé dřeviny, vysázena nová zeleň a budovány nové cesty tak, aby byla obnovena původní barokní koncepce zahrady.  Zahrada se dočká i nové divadelní scény se zázemím. Rekonstruovanými objekty jsou vstupní brána, centrální dům, objekt správce, vodárna, kuželník, skleník, kamenné oplocení, vnitřní zídky a schodiště. Restaurátorsky jsou opravovány některé omítky, truhlářské prvky, části kamenného oplocení, socha sv. Josefa, kašna a památník opata Jakuba.

Odkazy:

2015
Revitalizovaný broumovský klášter a zahrada budou slavnostně otevřeny
Revitalizovaný broumovský klášter a zahrada slavnostně otevřeny

2016
Broumovský projekt Stavbou roku Královehradeckého kraje

Soubory: Referenční dvojlist - Historické stavby

Galerie: