Praha, Bytový dům Střížkov

Tento stavební projekt je složen z pěti podlaží a je řešen jako součást z celého komplexu bytových a řadových rodinných domů. Objekt je sestaven ze tří sekcí se samostatnými vchody do 4 nadzemních podlaží, kdy 4. podlaží je řešeno jako podkroví.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Falco-bau a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 02/2003 - 12/2003
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 729 m2
Obestavěný prostor: 11 378 m3
Popis Obvodová konstrukce objektu je navržena ze systému Porotherm. Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy slabší než obvodová konstrukce. V suterénu jsou vnitřní nosné zdi navrženy z plných cihel. Pilíře mezi garážovými vraty jsou monolitické, železobetonové. Vnitřní schodiště ve společných prostorách je dvouramenné, železobetonové, monolitické, se zrcadlem. Střešní konstrukce je navržena jako sedlová, zalomená. Střešní krytina je ze systému Meindl, vlnovka Romano.V polozapuštěném podlaží se nachází technické zázemí objektu jako je strojovna ÚT, sklepní kóje, úklidová místnost, sušárna, místnost pro kočárky a kola, garáže pro zhruba 14 osobních automobilů. Každou sekci tvoří 12 bytů.