Netolice, Domov důchodců

Novostavba domova důchodců navazuje na stávající dům s pečovatelskou službou. Objekt je rozdělen na dvě základní křídla, vůči sobě natočená a spjatá spojovacím krčkem s výtahem a schodištěm.

Informace:

Lokalita: Netolice
Investor: Město Netolice
Realizace: HOCHTIEF VSB
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 05/2000 - 11/2001
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 1 151 m2
Obestavěný prostor: 16 754 m3
Popis Objekt je založen na pilotách se železobetonovými pasy. Svislé konstrukce tvoří kombinovaný stěnový systém z cihelných bloků Porotherm, vodorovné konstrukce jsou železobetonové, společenská místnost je zastropena dřevěnou konstrukcí. Okna i dveře jsou dřevěné, vnější i vnitřní omítky hladké. V rámci výstavby byla provedena částečná rekonstrukce stávající budovy včetně opravy fasády, kuchyňského provozu a prádelny. Dopravní řešení je provedeno v návaznosti na potřeby objektu. Požární a provozní vozidla mají průjezd z hosporářského dvora přes terénní rampu do atria, osobní automobily včetně sanitky i průjezdem přímo do atria. Hosporářský dvůr a rampa jsou z betonové dlažby. Součástí stavby byly rovněž terénní a sadové úpravy včetně nového oplocení