Kolín, Bytové jednotky pro automobilku TPCA, U Vodárny

Výstavba bytů v Kolíně přichází současně s babím létem. Lokalita U Vodárny města Kolín se rozroste o 560 bytových jednotek pro zaměstnance společnosti TPCA.

Informace:

Lokalita: Kolín
Investor: Město Kolín
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8, Geosan a.s.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 09/2005 - 08/2006
Hlavní ukazatele Počet bytových jednotek: 560
Popis Prvním krokem ve výstavbě bude vybudování příjezdové komunikace pro těžkou techniku.

Jedenáct novostaveb bytových domů bude zahrnovat celkem 560 bytových jednotek. Objekty mají pět nadzemních podlažích, páté podlaží je ustupující.

Investor se rozhodl pro variantu, která počítá s výstavbou celkem 11 namísto plánovaných 15 bytových domů při celkovém zachování počtu bytových jednotek. Tato varianta umožní uvolnění ploch určených původně pro výstavbu domů E1, E2 a F pro jiné účely a pochopitelně i následné úspory nákladů technické infrastruktury.

Ke změnám oproti původnímu plánu dochází ve 2 rovinách – jak v rovině uživatelské (mění se velikostní kategorie bytů a snižuje se průměrná užitná plocha bytů), tak v rovině technické (změnou technologie vrchní vrstvy se může změnit způsob založení, které je navrženo oproti tendrové dokumentaci úsporněji).

Stavba byla přizpůsobena k výsledkům geologického průzkumu, normovaným požadavkům, požadavkům zadavatele na zkrácené lhůty realizace a vedla ke změně technologie ze zděné na prefabrikovanou, která je předpokladem nepřerušované výstavby v zimním období. To přispěje v podstatně k omezení mokrých procesů.

Na staveništi jsou složité geologické podmínky zejména vzhledem k přítomnosti různě mocných vrstev prosedavých spraší. Původní řešení v projektu pro stavební povolení proto počítalo se založením na pilotách opřených do únosných vrstev. Projektanti společnosti INTERMA navrhli založení na železobetonové monolitické desce ve spojení s prefabrikovanou konstrukcí vrchní stavby.

Všechny objekty jsou navrženy o jednoduchém půdorysném tvaru se zastřešením jednotlivých objektů bude řešeno pomocí dvouplášťové větrané střešní konstrukce. Fasády objektů budou v pastelových barvách omítky ve variantách světle modrá, slonová kost, béžová a cihlově červená. Přibližně 5 % bytů je bezbariérových, u všech domů jsou přístupové rampy. Samozřejmostí jsou sušárny - kočárkárny a sklepní koje pro každý byt umístěné v 1. NP. V rámci studie koncepce komunikací byla doplněna další parkovací stání před bytovými domy a zpevněné plochy chodníků včetně ploch pro hraní dětí a rekreaci. Koncepční rozmístění zeleně bude v další fázi doplněno o městskou zeleň v uličním parteru společně s plochami pro odpadky.