Karlovy Vary, Bytové domy Stará Kysibelská A - C

Nedaleko centra města, v areálu bývalé Waldrtky, probíhá výstavba čtyř samostatných bytových domů s celkovým počtem 150 bytů, včetně 105 parkovacích míst v halových garážích umístěných v jednotlivých domech pro pohodlné a bezpečné parkování.

Informace:

Lokalita: Karlovy Vary
Investor: INTERMA, a.s. (člen skupiny HOCHTIEF CZ)
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: dokončení sekce C: 12/2007
Hlavní ukazatele Obytný soubor 4 domů - 150 bytových jednotek a 105 garážových stání
Popis Celá zástavba je situována do klidné části lázeňského města s velkým podílem zeleně, velmi dobrou občanskou vybaveností a těsnou blízkostí hlavního dopravního tahu Karlovy Vary - Praha.

Výstavba tohoto komplexu byla zahájena v únoru 2004. Severozápadní část je vymezená ulicí Východní, severní stranou přiléhá ke stávající komunikaci Stará Kysibelská, která bude sloužit též jako přístupová komunikace a jihovýchodní část sousedí se zahrádkářskou kolonií.

Jedná se o čtyři samostatné bytové domy(označené podle projektové dokumentace A,B1,B2,C), které jsou vzájemně propojeny vnitřními klidovými prostory.Zajímavě jsou zde řešeny venkovní

parkovací místa.Domy B1, B2 a C mezi sebou uzavírají čtvercovou klidovou zónu s chodníky, zelení a rekreačními prvky.