České Budějovice, Bytové jednotky Plavská, I. etapa

Bytový dům o osmi bytových jednotkách je čtyřpodlažní nadzemní objekt zrcadlově symetrický. Jsou zde čtyři typy bytů o ploše 90 až 135 m2. Ke každému bytu přísluší v přízemí objektu vlastní samostatná garáž.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: První jihočeská realitní s. r. o., České Budějovice
Realizace: HOCHTIEF VSB
Typ stavby: bytový dům
Doba výstavby: 05/2001-04/2002
Popis Základové konstrukce jsou tvořeny plošným založením pomocí základových pasů z prostého betonu. Obvodový plášť je proveden z tepelně-izolačních vnějších bloků Porotherm, vnitřní příčky jsou cihelné. Na vodorovnou stropní konstrukci byl použit keramický strop s vložkami a krycí vrstvou betonu. Zastropení je provedeno sádrokartonovým podhledem včetně tepelné izolace a parozábrany.Zastřešení objektu je ocelodřevěným krovem vaznicové soustavy polovalbového krovu. Větraná dvouplášťová střecha s krytinou Bramac je opatřena klempířskými prvky z mědi. V celém objektu jsou použity tepelné izolace Rockwool. Okna jsou dřevěná s dělícími mřížkami. Garáže jsou vybaveny vraty na dálkové ovládání. Součástí objektu je i osobní výtah.