Získali jsme ověření podle programu EMAS

5.6.2006

Admin

Ověřování Environmentálního prohlášení podle programu EMAS, který byl vyhlášen Nařízením č. 761/2001 Evropského parlamentu a Rady (ES), se v naší společnosti uskutečnilo 29. května letošního roku. Vedla ho firma STAVCERT Praha, která letos v únoru prováděla také recertifikaci systému environmentálního managementu podle revidované ČSN EN ISO 14001:2005, ve které jsme byli úspěšní a na kterou toto ověřování navázalo.

Hlavním cílem auditu bylo prokázat, že v Environmentálním prohlášení HOCHTIEF VSB a.s. pravdivě informujeme o naší environmentální výkonnosti (jak a s jakým výsledkem řídíme ochranu životního prostředí) a zda máme zapracovány v rámci environmentálního řízení podmínky programu EMAS, zejména požadavek na výkaz environmentálních výnosů a nákladů, který je sestavován na základě údajů z environmentálního účetnictví – zeleného účetnictví. 

Toto environmentální účetnictví je v naší společnosti vedeno v rámci informačního systému ARISTOTELES/SAP a shromažďuje informace o hmotných a energetických tocích ve společnosti a o jejích environmentálních nákladech a výnosech. 

Tým ověřovatelů STAVCERTu Praha kladně hodnotil úroveň systému environmentálního řízení a nově zavedeného environmentálního účetnictví. 

Věříme, že Ověření podle programu EMAS se stane důležitým faktorem při získávání zakázek a prokazování environmentální důvěryhodnosti, pomůže zlepšit naši konkurenční pozici a image naší společnosti. Akciová společnost HOCHTIEF VSB tím dává signál veřejnosti, že není lhostejná k problémům v ochraně životního prostředí. 

Dalším krokem bude žádost o registraci naší společnosti v Registru EMAS u Agentury EMAS při Ministerstvu životního prostředí ČR, kde je v současné době registrováno cca 30 organizací z celé ČR. Pokud bude naše žádost vyřízena kladně, pak HOCHTIEF VSB a.s. získá certifikát o registraci a oprávnění používat logo programu EMAS.