Získali jsme osvědčení NBÚ na stupeň Tajné

5.4.2006

Admin

Jen dvě z patnácti nejvýznamnějších stavebních společností mají osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň Tajné. HOCHTIEF VSB je jednou z nich. Opravňuje ji to k realizaci zakázek, které jsou v režimu Tajné. Jsou to např. stavby pro ministerstvo obrany, ale nejen pro ně. Také další zakázky mohou určovat práci ve zpřísněných bezpečnostních podmínkách – obvykle bývají velkého stavebního rozsahu.

Stát se dodavatelem stavby v režimu utajení na jeden z nejvyšších stupňů je pro naši společnost prestižní záležitostí. Na druhou stranu má naše společnost díky svým dlouholetým zkušenostem v této oblasti co nabídnout. 
Národní bezpečnostní úřad prověřoval naši společnost z hlediska technické, ale i personální bezpečnosti. Také vybraní představitelé top managementu museli být prověřeni, než naše společnost obdržela doklad z oblasti průmyslové bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu. Celý náročný a podrobný proces trval dva a půl roku.