Židovská obec v Praze a HOCHTIEF VSB položili základní kámen stavby Domova sociální péče Hagibor

15.6.2006

Admin

Za účasti mnoha významných osobností byl dnešního dne zástupci Židovské obce v Praze, Federace židovských obcí v České republice a akciové společnosti HOCHTIEF VSB položen symbolický základní kámen stavby Domova sociální péče Hagibor v Praze 3.

Historický objekt byl vybudován Náboženskou obcí izraelitskou v roce 1909 architektem a stavitelem Viktorem Kafkou jako starobinec. Mezi světovými válkami začal v areálu působit sportovní klub Hagibor (hebrejsky Hrdina). Na konci 2. světové války sloužil jako internační a pracovní tábor a jako shromaždiště před deportací do Terezína a dalších táborů. Po roce 1948 začal být objekt využíván pražskou Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. 

Židovská obec v Praze, které se objekt vrátil jako původnímu vlastníkovi, se rozhodla k jeho rekonstrukci a rozšíření na Domov sociální péče. Navržený projekt počítá s rekonstrukcí stávajícího čtyřpodlažního objektu čp. 1201/159 ve Vinohradské ul. v Praze 3. Rekonstrukce se dotkne celého objektu včetně půdní vestavby ve 4. nadzemním podlaží a rozšíření 1. podzemního podlaží. Podle projektu se k současnému objektu připojí nové třípodlažní ubytovací křídlo, včetně vrátnice a souvisejících inženýrských sítí. 

Domov sociální péče bude po dokončení sloužit ubytování šedesáti klientů ve 44 jednolůžkových až dvoulůžkových pokojích. Zařízení bude také poskytovat služby dalším docházejícím klientům. 

Investorem stavby je Židovská obec v Praze, hlavním architektem projektu je Ing. arch. Jan Línek, hlavním inženýrem projektu Ing. Jan Korbel. Celkové náklady stavby jsou 168 milionů Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že objekt patří do historické zástavby hlavního města Prahy, bude při realizaci zemních prací souběžně probíhat archeologický dozor ze strany památkové péče.