Závěry z jednání valné hromady

3.6.2005

Admin

Řádná valná hromada společnosti HOCHTIEF VSB na jednání 31.5.2005 schválila vedle běžných procesních záležitostí účetní závěrku za rok 2004 a návrh na rozdělení zisku za rok 2004. Rozhodla také o personální změně v dozorčí radě. Na základě rezignace pana Christopha Heinricha Denzela na funkci člena dozorčí rady schválila valná hromada na návrh dozorčí rady za nového člena pana Ing. Eimerta Lose. 

Pan Eimert Los, nar. 4.12.1960, je nizozemské národnosti. Po ukončení střední školy ve Washingtonu D.C. USA a absolvování Vysoké technické školy v Aachenu, nastoupil do společnosti HOCHTIEF, kde pracuje dosud. Od ledna roku 2004 je pan Eimert Los předsedou vedení HOCHTIEF Construction International.