Začíná stavba jihozápadní části Pražského okruhu mezi Lahovicemi a Slivencem

25.5.2006

Admin

Dnešním dnem slavnostně začala výstavba části Pražského okruhu - vnějšího silničního okruhu kolem Prahy mezi Lahovicemi a Slivencem. Tato část, která má v systému značení staveb Pražského okruhu název Stavba č. 514 Lahovice Slivenec, je prvním z úseků chystaného propojení dálnic D1 (ve směru na Brno) a D5 (ve směru na Plzeň). Celé propojení dále tvoří připravované stavby č. 512 Dálnice D1 – Vestec, stavba č. 513 Vestec – Lahovice a již provozovaný úsek, stavba č. 515 mezi Slivencem a Třebonicemi. Dodavatelem stavby je Sdružení stavebních společností STRABAG a.s. (vedoucí účastník sdružení s podílem 1/3 ve sdružení), HOCHTIEF Construction AG (1/3 ve sdružení) a MAX BÖGL & JOSEF KRÝSL, kom. spol. (1/3 ve sdružení). Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Projekt si vyžádá investici ve výši 8,9 mld. Kč.

 

Trasa zahajovaného úseku Pražského okruhu (označovaného také Silniční okruh kolem Prahy) začíná na levém břehu Vltavy v Lahovicích složitou mimoúrovňovou křižovatkou se Strakonickou výpadovkou. Tento rozsáhlý dopravní uzel zahrnuje např. 11 mostních objektů. Trasa dále pokračuje mostní estakádou překlenující celé údolí Berounky k Radotínu. Dvoukilometrovou estakádu tvoří dva souběžné mosty přes údolní nivu řeky s komorovou nosnou konstrukcí z předpjatého betonu. Most má 37 polí o rozpětích od 35 do 110 m a jeho nejvyšší pilíř končí ve výšce 42 m nad terénem a po dokončení bude nejdelším v České republice. Estakáda ústí do jižního portálu navazujícího tunelu mezi Radotínem a Lochkovem. 

Jižní portál tunelu v Radotíně je umístěn vysoko ve stráni nad železniční tratí Praha – Plzeň. Dálniční tunel bude tvořen dvěma souběžnými tunelovými rourami v délce 1,63 km - stoupající třípruhovou se samostatným pruhem pro pomalá vozidla a klesající dvoupruhovou. Téměř celý tunel bude ražený (v délce 1283 m), pouze úsek u Lochkova bude hloubený pro malou hloubku zahloubení (v délce 347 m). Ražená část bude prováděna novou rakouskou tunelovací metodou v horninovém prostředí především břidlic a křemitých pískovců silurského a ordovického stáří. Hloubená část tunelu navazuje přímo na jeho raženou část a bude zřizována ve stavební jámě se strmými zajištěnými svahy. Severní portál tunelu vyústí v Lochkově. 

Odtud trasa pokračuje mostem přes Slavičí údolí se třemi poli celkové délky 58 m. Za ním následuje ocelový most přes Lochkovské údolí – jde o komorový most o pěti polích celkové délky 460 m, jehož hlavním polem je vzpěradlový rám. Most povede ve výšce 65 m nad terénem. 

Na most navazuje mimoúrovňová křižovatka mezi Lochkovem a Slivencem, která umožní připojit na Pražský okruh stávající komunikace. Za touto křižovatkou se nová trasa napojuje na již provozovaný úsek okruhu č. 515. V blízkosti se nachází dnešní křižovatka okruhu s Barrandovskou radiálou, která přivádí dopravu od Barrandovského mostu přes Vltavu a plní náhradní funkci za budoucí Pražský okruh. 

STRABAG a.s. je již etablovaným dodavatelem dopravních staveb a i v případě uvedené zakázky bude dodržovat svou zásadu: Stavět bezpečně, ekonomicky, rychle a ve vysoké kvalitě. 

Touto zakázkou vstupuje do segmentu dopravního stavitelství v ČR také stavební skupina HOCHTIEF, která má své silné postavení na českém stavebním trhu zejména v oblasti občansko-administrativních, průmyslových, liniových, ekologických a vodohospodářských staveb a v oblasti developmentu. 

Pro společnost MAX BÖGL a JOSEF KRÝSL, kom. spol. je stavba příležitostí pro využití bohatých zkušeností v oblasti výstavby velkých mostních a silničních staveb. Výstavbou estakády přes údolí Berounky, která se stane po jejím dokončení nejdelším mostním dílem v ČR, naváže na stavbu dosud nejdelšího dálničního mostu přes řeku Ohři realizovaného v letech 1995-1998.