Začala rekonstrukce objektů Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu Armády České republiky

24.2.2006

Admin

Práce na rekonstrukci budov Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu Armády ČR v Praze začínají v těchto dnech. Generálním dodavatelem zakázky je na základě výběrového řízení akciová společnost HOCHTIEF VSB.

Jde o projekt, který se skládá ze tří staveb rozdělených do dvou etap. První etapa je zaměřena na rekonstrukci Domu armády Praha, včetně vytvoření komunikační chodby mezi generálním štábem a Domem armády Praha. Druhá etapa se zabývá rekonstrukcí objektů Generálního štábu Armády ČR. 

Vlastním stavebním pracím bude v rámci rekonstrukce předcházet odstranění a odpojení všech instalací, včetně demontáže interiéru a dosud užívaných technologií, např. vzduchotechniky a dalších. 

Práce na první etapě budou probíhat postupně až do května roku 2007. Zahájení další části stavby je plánováno na 31. října 2006, s termínem dokončení v červenci 2008. Výstavba Generálního, původně Hlavního, štábu české armády začala v roce 1935 na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Za dva roky byla dokončena a až do roku 1939 sloužila svému účelu. Během okupace nacistickým Německem tu byl v jednom patře umístěn štáb pro likvidaci československé branné moci a později inspektorát vládního vojska. Většinu budovy ale zabraly vojenské okupační úřady. Hlavní štáb se vrátil do českých rukou v roce 1945 a od roku 1950 dostal nový název Generální štáb, který se používá dodnes. 

Budovy Generálního štábu neprošly od počátku své existence žádnými většími úpravami. V souvislosti s morálním i technickým zastaráváním budov je třeba provést rekonstrukci kabeláže, vzduchotechniky, střechy a jiných prvků budovy tak, aby vyhovovala současným standardům. Výsledkem rekonstrukce budou energetické úspory, nižší provozní náklady a ekologický provoz budov.