Začala ražba tunelu Považský Chlmec na dálnici D3

Slavnostním posvěcením a osazením sošky sv. Barbory odstartovala 10. března 2015 výstavba tunelu Považský Chlmec na stavbě dálnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Úsek dálnice buduje sdružení firem EUROVIA SK (člen Skupiny EUROVIA CS), HOCHTIEF CZ a SMS. Objednatelem je Národná diaľničná spoločnosť.

Tunel Považský Chlmec je součástí prioritního dálničního tahu D1 – D3 na trase Bratislava – Trenčín – Skalité s napojením na Polsko, s odbočením na Českou republiku a na jihu s napojením na Maďarsko a Rakousko.

Dálnice po dobudování odlehčí stávající vytížené úseky, především na silnicích I/11 a I/18. Odkloněním dopravy mimo město Žilinu dojde k lepší plynulosti a zvýšení rychlosti přejezdů ve směru sever – jih pro mezinárodní i vnitrostátní dopravu a ke zvýšení ekonomického potenciálu regionu Kysuce. V neposlední řadě bude mít nová dálnice dopad na snížení hluku a emisí v obydlených částech. V úseku Žilina, Strážov – Žilina, Brodno vznikne směrově rozdělený 2,2 km dlouhý tunel Považský Chlmec. Součástí projektu jsou rovněž dva mostní objekty, z toho jedna náročná 1,4 km dlouhá estakáda nad Hričovskou přehradou. Nový úsek se na silniční síť napojí dvěma mimoúrovňovými křižovatkami Strážov a Brodno.

„Samotný tunel se skládá ze dvou dvoupruhových tunelových rour, z nichž je každá dlouhá 2,2 km. Ražby budou prováděny současně ze šesti míst - čeleb. Čtyři čelby ze střední jámy a dvě ze západního a následně z východního portálu. Razicí práce jsou postupně zahajovány již od února 2015. První ražba západním směrem byla zahájena 16. února 2015 a druhá ražba východním směrem 3. března 2015. Další budou postupně zahájeny do konce dubna 2015. Poté bude 24 hodin denně, 7 dní v týdnu razit tunel s pomocí speciální techniky více než 200 razičů ze všech koutů Slovenské republiky. Předpokládáme, že ražby budou ukončeny do léta roku 2016,“ řekl Vít Pastrňák, projektový manažer společnosti HOCHTIEF CZ, který zodpovídá za výstavbu tunelu.

Svatá Barbora je uctívaná jako ochránkyně proti smrti bleskem, požárem a před rizikem náhlé smrti. Je proto patronkou havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších rizikových povolání, ale taky i dětí. Zahájení ražeb tunelů proto bývá tradičně spojené právě s aktem posvěcení sošky sv. Barbory.

Základní informace o stavbě

Investor: Národná diaľničná spoločnosť

Dodavatel: Sdružení D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)

Členové sdružení: EUROVIA SK a.s. (člen Skupiny EUROVIA CS), HOCHTIEF CZ a. s., SMS a.s. (Stavby mostov Slovakia)

Doba výstavby díla: 1 095 dnů

Úsek dálnice: D3 km 6,800–11,100

Kategorie: D 24,5/80 ve volné trati, T 7,5/80 v tunelu

Celková délka trasy /km/: 4,250

Délka mostů /km/: 3,866 48 (oboustraně); 3 mostní objekty (z toho 1 estakáda, 1 provizorní most)

Délka tunelů /m/: severní tunel 2 252,5 m; jižní tunel 2 189,4 m