Začal pátý ročník architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře

16.5.2007

Admin

Pátý ročník architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, kterou již několikátým rokem podporuje akciová společnost HOCHTIEF CZ, byl zahájen 15. května. Soutěž se zaměřuje na rehabilitaci a obnovu veřejných prostranství českých měst, aby jim vrátila jejich krásu. Snaží se přispět k tomu, aby se pro jejich obyvatele i návštěvníky stala místem oblíbených setkávání.

Vyhlášení soutěže předcházelo náročné výběrové řízení, kterého se v předkole zúčastnilo 27 měst a obcí. Ve finále pak své náměty na úpravu veřejných prostranství a budov ve veřejné správě obhájilo deset měst a obcí: Děčín, Chýně, Litovel, Jihlava, Kraslice, Mladá Boleslav, Slavkov u Brna, Stříbro, Světlá nad Sázavou a Tišnov. Podrobnější charakteristiky zadání a soutěžní podmínky se nacházejí na webových stránkách Společnosti Petra Parléře na adrese www.cenapp.cz, která je vyhlašovatelem celé soutěže. 

Všechny náměty přijaté do soutěže mají podle vyhlašovatele velkou naději na budoucí realizaci, a města proto očekávají kvalitní architektonické studie. Posuzovat je bude odborná porota ve složení: Ing. arch. Ivan Hnízdil, Ing. arch.Tomáš Hradečný, Ing. arch. MgA. Alena Hýblová, Akad. arch. Petr Kovář, prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. arch. Jan Sedlák a Ing. arch. Jaroslav Wertig. 

Možnost odevzdat architektonickou studii na jedno z vybraných zadání končí 24. září 2007. Oznámení výsledků a veřejná prezentace studií zadavatelům je připravována na začátek října letošního roku. Všechny studie budou posléze poskytnuty městům zdarma na základě dohodnutých podmínek. Za dobu existence soutěže bylo městům poskytnuto již celkem 77 architektonických studií.