Za přispění HOCHTIEF VSB železnice již nerozděluje Mladou Boleslav

30.10.2003

Admin

Dnem 26. října 2003 byla v podstatě dokončena největší investiční akce novodobých dějin města Mladá Boleslav - zapuštění železniční trati u Slovanky, tedy na trati mezi hlavním nádražím a nádražím Mladá Boleslav – město. Za účasti zástupců města Mladá Boleslav a zástupců sdružení stavebních firem Skanska ŽS a.s., Bostas, s.r.o. a HOCHTIEF VSB a.s. byl včera slavnostně zahájen provoz na této trati. 

Stavba byla zahájena 16. 7. 2002 předáním staveniště, 26. 10. zde začal jezdit pravidelný osobní vlak a úplné dokončení stavby se předpokládá k 15. 12. 2003. Stavbu podle projektu SUDOP PRAHA a.s. pracoviště Ústí nad Labem realizovaly výše uvedené firmy v rámci Sdružení Mladá Boleslav – Slovanka. Stavba se prováděla za plného železničního provozu, výluka byla pouze ve dnech od 18. 9. do 26. 10. 2003. 

Délka zahloubení tratě je 1,6 km, největší hloubka je 8,5 m a součástí stavby je sedm mostů či lávek, které slouží současně k propojení inženýrských sítí ze severní do jižní části města. Vzniklo také nové nástupiště nádraží ČD Mladá Boleslav – město, s výtahem pro zdravotně postižené občany. Předpokládaný náklad stavby byl 483 milionů korun. Stavbu hradilo město díky bankovnímu úvěru, stát přispěl částkou 175 mil. Kč.