Z Mělníka pohodlně na cesty

29.6.2006

Admin

V těchto dnech byla dokončena modernizace autobusového terminálu v Mělníku a hotový projekt byl předán investorovi. Generálním dodavatelem je akciová společnost HOCHTIEF VSB, resp. její divize 8. Na financování projektu se 75 % z celkové ceny podílejí fondy Evropské unie v rámci regionálního operačního programu, zbytek je investicí města Mělník. Celkové náklady na modernizaci autobusového terminálu činí cca 24 mil. Kč bez DPH.

Autobusový terminál byl vybudován před 23 lety a přestal již vyhovovat potřebám moderního cestování. Původně tu na ploše cca 1 ha bylo pouze deset nástupních ostrůvků bez zastřešení, které nahradilo nové nástupiště s montovaným přístřeškem skládajícím se z osmi polí o rozměrech 11x11m s centrálním ocelovým sloupem, založeným na dvojici vrtaných pilot od 60 cm. Projekt zahrnuje také rekonstrukci ploch a komunikací, veřejného osvětlení, vybudování dešťové kanalizace s lapačem ropných látek a požárního vodovodu. Po dokončení stavebních prací byl projekt doplněn také sadovými úpravami a výsadbou zeleně. 

Práce na modernizaci terminálu prováděli stavbaři za plného provozu, protože nebylo možné omezovat autobusovou dopravu. Proto bylo nutné rekonstrukci rozdělit na dvě části. První etapa zahájená v červnu loňského roku byla dokončena po půl roce a druhá byla hotova počátkem června letošního roku. Po uvedení terminálu do provozu se zvýší pohodlí cestujících, jejich bezpečnost a informovanost o příjezdech a odjezdech jednotlivých spojů. Terminál bude sloužit veškeré autobusové dopravě, včetně MHD, a zájezdovým autobusům.