XIV. Mezinárodní sympozium SANACE 2004

31.5.2004

Admin

Ve dnech 13.a 14. května 2004 se uskutečnilo v Rotundě pavilonu A, v areálu brněnského výstaviště, již čtrnácté setkání odborné veřejnosti na konferenci o sanacích betonových konstrukcí. Cílem každoročního setkání je přehledně informovat účastníky s novinkami v oblasti sanací betonových konstrukcí, novými trendy v projektování a technologii provádění, představit významné sanační projekty a realizovaná díla za uplynulé období. 

Letošní ročník sympozia měl 350 účastníků, z nichž bylo 20 ze zahraničí, Slovenska, Švýcarska, Rakouska, Německa, Chorvatska, Belgie, Brazílie a Kanady. V čestném předsednictvu, spolu s dalšími osobnostmi, zasedal letos i generální ředitel a předseda představenstva HOCHTIEF VSB a.s. Ing. Václav Matyáš. 

Vlastní program sympozia byl rozdělen do šesti tématických bloků. HOCHTIEF VSB a.s. přispěl do programu přednáškou Vodotěsnost betonových konstrukcí a sanační technologie. 

Pro letošní ročník sympozia, s ohledem na čerstvý vstup ČR do Evropské unie, bylo zvoleno nosné téma „Sanace betonových konstrukcí ve světle rozšířené Evropské unie“. Z programu a z diskuze k jednotlivým tématům jasně vyplynulo, že české stavebnictví vstoupilo do EU dobře připraveno, a podle vyjádření zahraničních účastníků, v mnohém přispěje k rozvoji stavebnictví „evropského“.