Výstavba II. etapy dopravního terminálu začne v červnu

4.6.2014

Město Uherský Brod

Výstavbu II. etapy dopravního terminálu bude realizovat divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a práce by měly být dokončeny v říjnu 2015. Předpokládané náklady, které původně činily 100 mil. Kč (z  toho 15 mil. Kč vlastní zdroje), byly nakonec ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby sníženy o zhruba 30 mil. Kč.

Tato výstavba zajistí kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní a pěší dopravy v Uherském Brodě do jednoho dopravního uzlu. Záměr je pokračováním 1. etapy, kterou byla realizace pěší lávky přes železnici v roce 2010 spolufinancovaná z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava a Státním fondem dopravní infrastruktury.

Dvanáct nových nadkrytých autobusových stání bude bezprostředně navazovat na železniční perón v délce 150 m, parkování pro 74 vozidel bude zajištěno na nově realizovaném parkovišti a zázemí najdou cestující v nádražní budově, kterou České dráhy přislíbily také rekonstruovat. Cestující budou lépe informováni o příjezdech a odjezdech spojů pomocí nového informačního systému.

Prostor před nádražní budovou je navržen jako veřejné prostranství se zelení a dominantní fontánou a ukazatelem času a informací. Přibude zde 41 nových laviček, stání pro 60 jízdních kol a vysazeno bude 24 stromů.

Součástí záměru jsou rovněž demolice některých skladových objektů, přemístění nákladové rampy železnice, rekonstrukce inženýrských sítí, oprava komunikace ulice Pod Valy včetně světelně řízené křižovatky „U Racioly“ a osazení celého území zelení a městským mobiliářem.

Pro město se jedná o velmi rozsáhlý a významný projekt s dopadem pro obyvatele spádového regionu. Několik technických údajů o projektu: rozloha upravované plochy autobusových nástupišť činí 2 432 m2, plocha chodníků 3 885 m2, plocha vozovek 5 118 m2, plocha sadových úprav 1 980 m2 a plocha vlakového perónu 448 m2.

Výstavbu II. etapy dopravního terminálu bude realizovat divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a práce by měly být dokončeny v říjnu 2015. Předpokládané náklady, které původně činily 100 mil. Kč (z  toho 15 mil. Kč vlastní zdroje), byly nakonec ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby sníženy o zhruba 30 mil. Kč. O využití takto vzniklých úspor se bude jednat se švýcarskou stranou v rámci oficiálního zahájení stavby.

Grant na realizaci projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa ve výši 5,5 mil. švýcarských franků byl poskytnut v rámci Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Projekt byl podpořen v rámci druhé tématické oblasti Životní prostředí a infrastruktura, přičemž podmínkou bylo splnění všech požadovaných kritérií pro cíl 3 – zlepšení managementu, bezpečnosti a spolehlivosti komunálních a regionálních systémů veřejné dopravy zaměřený na budování infrastruktury pro veřejnou dopravu, úpravu přednádražních prostor a propojení městské a příměstské veřejné dopravy. Partnery projektu jsou Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).

Akciová společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám v oboru stavebnictví. HOCHTIEF CZ zaměstnává 1 100 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. Finanční stabilita a nejmodernější technologie HOCHTIEF CZ představují spolehlivou a důvěryhodnou značku. Společnost HOCHTIEF CZ vykázala v obchodním roce 2013 obrat 4,8 miliardy korun. 

HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámoří. Více informací naleznete na www.hochtief.cz a www.hochtief.com.